Analiza

Astăzi se votează legitimitatea publicității în centrul capitalei

• Bookmarks: 17667


Consiliul General al Municipiului București se întrunește astăzi într-o ședință în care va supune dezbaterii o temă mai veche, care nu și-a găsit încă o soluționare mulțumitoare pentru toate părțile implicate. Propunerea ce urmează a fi dezbătută pune în discuție perspectivele afișării de panouri publicitare în centrul istoric și pe marile bulevarde bucureștene, scopul întâlnirii fiind, de fapt, ajungerea la un acord prin care acestea să fie interzise.

Zonele vizate pentru interzicerea afișării de bannere, mesh-uri, billboard-uri și a oricăror forme de reclamă sunt P-ţa Universităţii, B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul. Gheorghe Magheru, P-ța Romană, B-dul Lascăr Catargiu, Calea Victoriei, B-dul Aviatorilor, P-ța Charles de Gaulle, B-dul Mareșal Constantin Prezan, P-ța Arcul de Triumf Șos. Kiseleff și Centrul Istoric al Municipiului București. Primăria își propune să dea legitimitate în centrul capitalei doar acelor tipuri de reclame care au ca scop promovarea acțiunilor municipale sau de interes național, însă și rooftop-urilor sau casetelor luminoase amplasate pe terasele sau acoperișurile clădirilor situate pe arterele principale.
Noul proiect de hotărâre își propune să interzică și amplasarea de suporturi publicitare la sol, mai mari de 12 metri pătrați per față, indiferent de forma de proprietate în interiorul zonei delimitate de arterele: Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – pasajul Bucur Obor – Șos. Mihai Bravu – Bd. Tineretului – Bd. Dimitrie Cantemir – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. Știrbei Vodă – Str. Berzei – Str. Buzești – P-ța Victoriei.
De asemenea, sunt vizate pentru interzicerea amplasării oricăror forme de reclamă gardurile parcurilor, clădirile monument istoric, pasajele rutiere subterane și supraterane, precum și carosabilul, dar și imobilele sediilor autorităţilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor.

Această hotărâre va stârni mari nemulțumiri, în cazul în care va fi aprobată, căci interesele financiare ale firmelor ce închiriază spații media, dar și ale agențiilor de publicitate și firmelor de producție publicitară vor fi direct afectate.

Tarifele percepute pentru amplasarea reclamelor în zonele premium ale capitalei, respectiv pe arterele centrale foarte traficate care se bucură de o audiență omogenă, constantă și solidă, erau aducătoare de profit, dar și de un capital de notorietate de neignorat, atât pentru companiile de media, dar și pentru producători și, mai ales, pentru clientul final.

Dincolo de considerațiile ce țin de aspectul estetic, rămân frustrările celor ce-și văd amenințate niște surse de profit substanțiale, fapt ce justifică, într-o oarecare măsură, tergiversarea luării unei hotărâri ferme în această privință, căci hotărârea dezbătută astăzi nu reprezintă o inițiativă în premieră, ci doar încă o reluare a unei teme ce pendulează ezitant între responsabilitatea față de ambient sau normele estetice europene și factorii presanți de interes financiar .

Similar Posts:

17 recommended
comments icon0 comments
0 notes
667 views
bookmark icon

Write a comment...