Default

Calitate maximă la costuri minime

• Bookmarks: 11415


În contextul economic actual, cuvântul de ordine este optimizarea procesului de producţie şi eficientizarea costurilor, astfel încât să fie obţinută calitate maximă cu costuri de producţie minime. Pentru a transforma acest vis în realitate, tehnicienii elveţieni au creat şi produs la scară largă o gamă variată de soluţii dedicate maşinilor de tipar offset. Digital Print Solutions, importator şi distribuitor exclusiv al acestor soluţii oferite de Digital Information în Europa Centrală şi de Est, vine în sprijinul tipografiilor din România cu soluţii de management al culorii pentru maşinile de tipar offset.

De ce să investiţi într-o nouă maşină de tipar când puteţi avea facilităţile de producţie şi control al calităţii specifice unei maşini de tipar nou-nouţă pentru maşinile de tipar existente? Este ca şi cum aţi face un tunning al maşinii de tipar cu o investiţie minimă, amortizabilă în numai două-trei luni; obţineţi performanţe mult mai mari atât din punct de vedere calitativ, cât şi din cel cantitativ”, afirmă Marius Dinică, director general Digital Print Solutions. Printre companiile care au ales optimi­zarea cu ajutorul soluţiilor Digital Infor­mation se numără şi: Infopress Group, Tipografia Megapress, Tipografia UMC, Tipografi a Everest.

Soluţiile Digital Information îmbunătă­ţesc performanţele de producţie şi de calitate pentru maşinile de tipar offset existente indiferent de tipul/modelul acesto­ra. Aceste soluţii pot fi utilizate pentru aproape toate maşinile de tipar offset plane şi rotative, de la cele de generaţie mai veche până la cele recente (de exemplu Heidelberg CP2000). „Putem îmbu­nătăţi performanţele tu­turor tipurilor de maşini de tipar Heidelberg, KBA, Komori, Manroland etc. Cel mai important lucru este faptul că rezultatele sunt vizibile după numai o lună de la instalare, acesta fi­ind şi motivul pentru care ofe­rim un test demo timp de o lună”, adaugă Marius Dinică.

InkZone Perfect pentru profil de cerneală
Inkzone Perfect este un produs software cu ajutorul căruia este realizată o conexiu­ne online între departamentul de prepress şi maşina de tipar offset. Informaţia de pe placa de tipar offset va fi analizată digital, pornind de la fişiere de tip 1Bit, 8Bit, CIP3 etc., furnizate de RIP-ul C.T.P. sau Imagesetter. Va fi generat un profil de cerneală care va ajunge în mod automat la consola maşinii de tipar printr-o conexi­une directă prin reţeaua ethernet. Astfel, culorile de pe coala de tipar vor ficele co­recte încă de la începutul tirajului, fără a fi necesară intervenţia operatorului. Produ­sul oferă mai multe beneficii:
– reducere a timpului de start-up pentru job cu 15-20 de mi­nute;
– reducere a pier­derilor de cerneală, a hârtiei, a timpului de ma­şină;
– constanţă şi consistenţă în tipărire, salvare automată a valorilor key-lor de cernea­lă pentru retipărire;
– eficienţă şi producti­vitate, un ROI cuprins între 20.000 şi 90.000 de euro/maşină/an.

Motivele pentru care vă recomandăm să alegeţi soluţia Digital Information InkZone Perfect sunt diverse:
– costuri reduse de achiziţie şi implemen­tare (nu necesită opţiuni costisitoare, de exemplu opţiune CIP3 pentru RIP pre-press sau carduri speciale de conexiune la consolă);
– soluţia este foarte flexibilă, putând fi adaptată oricărei configuraţii şi condi­ţii de lucru corespunzătoare companiei dumneavoastră;
– profilul de cerneală generat este unul ex­trem de precis, fiind rezultatul unor algo­ritmi de calcul de mare complexitate care ţin cont de condiţiile actualale de tipar, cum ar fi uzura maşinii, tipul de hârtie, tipul de cerneală etc. Vor putea fi definite curbe de calibrare specifice fiecărei clase de hârtie. Aplicaţia are posibilitatea de a citi de la consola maşinii de tipar eventua­lele corecţii de culoare în vederea optimi­zării curbei de calibrare şi a obţinerii unui profil de cerneală foarte precis;
– interfaţă prietenoasă, nu necesită cunoş­tinţe avansate de operare P.C. Mai mult, procesul de calibrare şi de optimizare a curbei de calibrare poate fi efectuat de operatorul maşinii de tipar ori de câte ori este necesar, fără a necesita intervenţia unui service autorizat;
– suport în România şi localizare în limba română a meniurilor şi a documentaţiei;
– suport şi upgrade gratuit;
– InkZone Loop pentru controlul calităţii. El permite măsurarea şi evaluarea stripu­lui de control de pe coala de tipar cu ajuto­rul unui instrument de măsură automat. Valorile densităţii de pe stripul de control, corespunzătoare fiecărei zone de cernea­lă, vor fi măsurate în doar câteva secun­de. Va fi obţinută o vizualizare a valorilor densităţii corespunzătoare fiecărei zone de cerneală şi vor fi determinate automat zonele în care culorile nu sunt corecte. Aplicaţia InkZone Loop va compara aces­te valori măsurate cu valorile de referinţă predefinite şi va calcula valorile de corec­ţie, astfel încât la consola maşinii de tipar vor fi făcute automat ajustările necesare de cerneală în vederea obţinerii culorilor corecte pe coala de tipar.

Marius Dinică
0724.283.775
dinica@digiinfo.com

Similar Posts:

11 recommended
comments icon0 comments
0 notes
415 views
bookmark icon

Write a comment...