Default

Captura de date – măsurare sau monitorizare?

• Bookmarks: 20729


Această întrebare fundamentală are impact asupra metodologiei de testare şi a complexităţii datelor stocate. Sistemele de măsurare sunt proiectate pentru a urmări o caracteristică sau, în cel mai bun caz, câteva caracteristici. În schimb, sistemele de monitorizare pot observa mai multe caracteristici sau chiar proprietăţi complexe, pot identifica fiecare coală individuală ca fiind defectă şi pot declanşa cel puţin o notificare gen alarmă sau chiar pot însemna coala defectă cu ajutorul unui dispozitiv de inserare de bandă sau prin efectuarea unui punct colorat pe coală, pentru eliminarea ei ulterioară.

Un sistem de monitorizare compară în timp real valorile ţintă cu cele actuale, utilizând diverşi algoritmi de analiză a imaginilor. Camera senzorială produce o imagine stocată ca imagine de referinţă, iar sistemul compară imaginile ulterioare pixel cu pixel.

 

Măsurare şi monitorizare

Combinarea celor două procese este posibilă atât tehnic, cât şi prin intermediul evaluării vizuale a calităţii de tipar. Un sistem de monitorizare scanează valorile R.G.B. ale pixelilor cu referire nu doar la poziţia geometrică (controlul regiştrilor) şi la omogenitate (controlul contaminării), ci şi la consistenţă, putând detecta fluctuaţii în transferul de cerneală, care pot fi individualizate până la nivelul zonelor individuale de tipar. Această combinaţie este considerată nivelul de top în ceea ce priveşte tiparul offset.
Dacă operatorul măsoară în avans zonele de culoare din cadrul unei bare de control colorimetric, folosind un densitometru C.M.Y.K., iar sistemul de monitorizare importă valorile rezultate, valorile densităţilor pot fi chiar legate de valorile R.G.B. De aceea, sistemul de monitorizare este capabil să cuantifice nu doar densităţile, ci şi schimbările densităţilor derivate. La Drupa, K.B.A. a demonstrat toate aceste funcţii inovative cu ajutorul sistemului de monitorizare QualiTronic. Acesta cuprinde QualiTronic Color Control, un sistem incorporat de măsurare bazat pe camera video, si QualiTronic Professional, un sistem de monitorizare şi măsurare a densităţii. O legătură cu coordonatele colorimetrice, cum ar fi CIELAB, este de asemenea posibilă, dar aceasta nu oferă prea multe beneficii deoarece filtrele incluse în senzorii de culoare ai QualiTronic au un spectru mai larg decât cel al densitometrelor, însă nu poate atinge sensibilitatea curbelor de măsurare realizate cu ajutorul unui dispozitiv spectral de măsurare. Totuşi, caracteristicile filtrelor incluse sunt capabile să asigure monitorizarea performantă a densităţilor culorilor speciale.


Nivelurile de automatizare şi regimurile de testare

Măsurarea offline

Specialiştii în tiparul comercial, a cărui calitate trebuie să fie „medie”, nu au nevoie de un sistem performant de monitorizare a calităţii. Un densitometru de mână care nu este conectat la maşină este perfect adaptat pentru a face măsurările densităţilor fontelor; măsurătorile individuale în zonele critice de culoare pot furniza unui operator experimentat suficiente informaţii referitoare la corecţiile care trebuie efectuate cu ajutorul pupitrelor de reglare a cerneluirii. Însă, pentru lucrările cuun grad ridicat de reproductibilitate, un densitometru manual puternic poate fi o alternativă la sistemele automate. Acesta are aplicabilitate în special în cazul tirajelor lungi în care un timp ceva mai ridicat în pregătirea lucrării are un impact mai scăzut decât în cazul lucrărilor scurte. Tot mai mulţi tipografi folosesc instrumente manuale multifuncţionale ca o completare utilă la sistemele automate de măsurare. Avantajul lor constă, în special, în faptul că ele pot efectua teste specifice care nu pot fi efectuate doar prin citirea scalei de culori.

 

Integrarea măsurătorilor offline

Aceasta poate fi efectuată cu densitometre sau spectrofotometre care nu sunt legate direct la maşina de tipar. Aceste sisteme, care de obicei sunt conectate la un P.C., scanează scala de culori pe pupitrul maşinii, afişând diverse informaţii despre status- ul cheilor de cerneluire. Ele pot furniza o arhivă cu măsurătorile efectuate, dar nu pot pune la dispoziţie şi istoricul reglajelor de cerneluire realizate.

 

Măsurătorile online pentru sistemele manuale şi semi-automate

În această configuraţie, dispozitivul de scanare şi măsurare este conectat la maşina de tipar. Orice maşină de tipar offset K.B.A. poate fi echipată cu densitometrul de scanare Lithec controlat de computer (DensiTronic) sau cu un dispozitiv mixt ensitometru/spectrofotometru (DensiTronic Professional). În plus, maşinile Rapida 75 şi Performa 66 pot fi dotate şi cu Techkon’s RS 400. Alte sisteme de scanare sau de măsurare pot fi legate prin interfaţa CIP 3 care poate fi upgradată la maşinile de tipar de generaţie mai veche. Măsurările online vor afişa valorile scalei de culoare şi status-ul cheilor de cerneluire. Conexiunea online necesită aprobarea modificărilor citite faţă de standardul ales numai prin confirmarea operatorului fie cu ajutorul mouse-ului, fie prin apăsarea unui buton. Numai după aceea corecţiile de cerneluire sunt efectuate în ceea ce priveşte cheile neconforme. De aceea, nu mai este necesară selectarea manuală a cheilor de cerneluire de pe masa de control, ajustarea lor fiind efectuată de sistem.

%newline%

Sistemele integrate de control automat al măsurătorilor

Măsurătorile integrate, cum ar fi cele efectuate de dispozitive incorporate în maşina de tipar în locuri convenabile, sunt o condiţie preliminară pentru un ciclu închis de control. Maşinile de tipar şi perifericele lor au un număr ridicat de senzori integraţi în diferite zone pentru a putea procesa secvenţele de automatizare, cum ar fi prepararea soluţiei de umezire. Diferenţa dintre sistemele de control manuale/semi- automate şi cele automate constă în chiar proiectarea arhitecturii lor. Primele sunt liniare, în timp ce sistemele automate incorporează bucle în circuit inchis de feed-back ale valorilor măsurate în raport cu valorile de referinţă.
Comenzile de corecţie nu trebuie confirmate de operator şi au ca rezultat direct aducerea în parametri a cheilor de cerneluire. Oricum, pot fi păstrate deschise opţiunile de confirmare, în acest fel operatorul fiind integrat în bucla de feed-back şi putând confirma fiecare corecţie solicitată. Dar, aşa cum se întâmplă întotdeauna atunci când un sistem de asigurare a calităţii este integrat, este necesară evaluarea vizuală a operatorului. Acesta este motivul pentru care sistemele QualiTronic Color Control şi QualiTronic Professional oferă posibilitatea de a cere sau nu confirmarea comenzilor.

 

Monitorizarea integrată

Sistemul QualiTronic de monitorizare a colilor nu furnizează şi feed-back. Singurul motiv pentru care sunt incorporate în maşina de tipar este acela de a putea inspecta colile imediat ce acestea sunt tipărite, adică după ultimul cilindru de presiune sau după grupul de lăcuire. Colile sunt scanate în timp ce trec prin dreptul unei deschideri înguste practicată în apărătoare. Această monitorizare în timp real permite detectarea erorilor înainte ca un număr mare de coli să fie rebutate, fiind obţinută astfel o economie importantă.
Din inspectarea unei coli de către operator în afara maşinii de tipar combinată cu viteza de tipar vor rezulta în pierderi materiale importante. Lungimea maşinilor de tipar moderne combinate cu viteza de tipar au creat necesitatea instalării în interiorul maşinilor a camerelor de supraveghere, de exemplu înainte de perfector sau la eliminare. Acest lucru permite ca traseul hârtiei să fie monitorizat şi reglat de la consolă. Controlul optic care verifică lipsa colii poate fi de asemenea util la tipărirea unei hârtii care ridică probleme de transport.

Similar Posts:

20 recommended
comments icon0 comments
0 notes
729 views
bookmark icon

Write a comment...