Default

Cât de eco suntem în deciziile noastre?

• Bookmarks: 4546


Suntem în epoca eco. Mesajele de media din jurul nostru abundă de eco. Cu toţii ne preocupăm de ce considerăm că ajută la soluţionarea problemei încălzirii globale. Unii o privesc din unghiul cetăţenilor responsabili ai societăţii, alţii din cel al companiilor cu o atitudine conştientă de impactul acţiunilor sale. Atât asupra mediului, cât şi asupra clientului direct.

În prezent, accentul este foarte vizibil pe reciclare. Campaniile de comunicare se axează preponderent pe importanţa prelucrării anumitor deşeuri în vederea refolosirii lor. Ştim că o tonă de hârtie poate salva 17 copaci, că o cutie de aluminiu asigură energia necesară funcţionării unui bec timp de 18 ore, dar câţi dintre noi caută să afle cât de eco sunt componentelele aparatelor şi maşinilor pe care le folosesc şi ce impact are asupra mediului fiecare oră de funcţionare a acestora? Pentru un producător, din perspectiva protejării mediului, producţia are trei direcţii principale: eficienţa energetică, concretizată în reducerea energiei necesare pentru producerea echipamentului, găsirea de materiale inovatoare cu un impact redus asupra mediului şi dezvoltarea unui design favorabil reciclării care să permită ca maşina să fie uşor de actualizat tehnologic şi de reciclat. Standardele orientate către reducerea impactului asupra mediului se concentrează atât pe procesul tehnologic, cum este ISO 14001, cât şi pe produsul fi nal, cum este Energy Star. ISO 14001 urmăreşte găsirea de noi metode de a reduce sau a elimina crearea poluanţilor şi a deşeurilor, în baza unei tehnologii mai curate şi eco-eficiente.

Sunt avute în vedere modalităţi de reintroducere a materialelor reciclate în producţie şi de optimizare a proceselor pentru o eficienţă energetică maximă. Centrul atenţiei se mută de la tratarea şi evacuarea deşeurilor la reducerea produşilor secundari nedoriţi din timpul producţiei. Pe termen lung se dovedesc a fi mai eficiente din punct de vedere al costurilor şi mai corecte din perspectiva mediului. Energy Star este un standard pentru eficienţa energetică a produselor, creat în 1992 de către guvernul Statelor Unite, în încercarea de a reduce consumul de energie şi emisiile de gaze pentru unităţile de producţie. Acesta a fost adoptat ulterior şi de Canada, Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Taiwan şi Comunitatea Europeană.

Produsele recompensate cu Energy Star previn emisiile de gaze, fiind conforme cu normele de eficienţă setate de agenţiile de protecţie a mediului din ţările respective. Aceste produse ajută utilizatorii să economisească bani, să conserve energia şi să afecteze cât mai puţin mediul. Ele produc mai puţină căldură, reduc nevoia de ventilaţie, consumă mai puţină electricitate, cu efect direct asupra facturii la utilităţi. Toate acestea se transformă în beneficii directe resimţite de consumator, ceea ce ar trebui să cântărească din ce în ce mai mult în luarea deciziei de achiziţie. Mă întreb câţi dintre noi pun întrebări despre eficienţa ecologică a procesului de producţie şi a exploatării unui echipament după ce se declară mulţumiţi de caracterisiticile tehnice ale produsului în care se doreşte a fi făcută investiţia. Câţi dintre noi consideră un avantaj folosirea tonerului cu agregare de emulsie care consumă cu 25% mai puţină energie pentru a funcţiona? Sau folosirea unui echipament de multiplicare ce tipăreşte la rece, nu necesită pauze tehnologice, cu consum redus de energie şi cerneală, în condiţiile păstrării vitezei de tipărire indiferent de media de imprimare.

Câţi dintre noi vor să afle despre inovaţiile tehnologice care intră în componenţa echipamentului pe care îl cumpără? Ne interesează să aflăm cu ce diferă ultima generaţie de prima şi ce impact au noile componente asupra mediului, nu doar a productivităţii? Cum a crescut valoarea adăugată asupra ciclului de viaţă al produsului? Cum se traduc toate acestea în benefi cii pentru clientul direct? Câte intervenţii de service are de obicei? Un produs bun, va necesita mai puţine intervenţii de service, ceea ce se traduce prin efi cienţă financiară, având costuri de exploatare mai scăzute şi în eficienţă ecologică, prin reducerea impactului asupra mediului. Mai puţine drumuri pentru tehnicieni însemnă mai puţină benzină consumată şi mai puţine noxe asociate.

S-a dovedit că tehnologiile „verzi” au o eficienţă mare atât din punct de vedere ecologic, cât şi din cel financiar. Consumurile reduse au un impact mai mic atât asupra mediului, cât şi asupra bugetului nostru. Generaţiile noi de produse răspund mai bine cerinţelor de exploatare, au un grad mai mare de automatizare, sunt mai fl exibile şi mai economice. Merită să ţinem cont de toate acestea în viitoarele noastre achiziţii.

Similar Posts:

4 recommended
comments icon0 comments
0 notes
546 views
bookmark icon

Write a comment...