Default

În acest an, Forumul Tipografic Balcanic ajunge în România

• Bookmarks: 20484


Forumul Tipografic Balcanic porneşte la drum

Reprezentanţi ai lumii tipografice din Europa de Sud-Est au reuşit ceea ce politicienii uneori găsesc că este dificil: o modalitate de schimb de idei la nivel naţional în vederea activităţilor asociate şi a susţinerii reciproce. Iniţiatorii primului Forum Tipografic Balcanic (F.T.B.) care implică federaţiile tipografice din statele balcanice sunt Federaţia Industriei Tipografice Bulgare şi Manroland. Noţiunea a părut solidă şi a fost discutată pentru mult timp. Proiectul a luat o formă concretă la Ifra- Expo 2005 şi, în cele din urmă, primul F.T.B. a avut loc pe 26 octombrie 2006, fiind format din asociaţiile tipografice din Bulgaria, Grecia, Macedonia, România, Serbia şi Turcia. Aceştia s-au întâlnit iniţial la Velingrad, Bulgaria, gazde fiind Federaţia Industriei Tipografice Bulgare şi Manroland Bulgaria.

Reprezentanţi ai lumii tipografice din Europa de Sud-Est au reuşit ceea ce politicienii uneori găsesc că este dificil: o modalitate de schimb de idei la nivel naţional în vederea activităţilor asociate şi a susţinerii reciproce. Iniţiatorii primului Forum Tipografic Balcanic (F.T.B.) care implică federaţiile tipografice din statele balcanice sunt Federaţia Industriei Tipografice Bulgare şi Manroland. Noţiunea a părut solidă şi a fost discutată pentru mult timp. Proiectul a luat o formă concretă la Ifra- Expo 2005 şi, în cele din urmă, primul F.T.B. a avut loc pe 26 octombrie 2006, fiind format din asociaţiile tipografice din Bulgaria, Grecia, Macedonia, România, Serbia şi Turcia. Aceştia s-au întâlnit iniţial la Velingrad, Bulgaria, gazde fiind Federaţia Industriei Tipografice Bulgare şi Manroland Bulgaria.
Motoul evenimentului F.T.B. a fost „Noi evoluţii şi un nou potenţial în industria tipografică”. Principalul punct pe agendă a fost fondarea unui Forum Tipografic Balcanic constituit din asociaţiile tipografice ale ţărilor individuale. Coiniţiatorul Manroland a preluat patronajul proiectului. Delegaţii primului F.T.B. ţinut în Velingrad au fost satisfăcuţi de obiectivele stipulate, propunându-şi să se întâlnească regulat în viitor pentru a face schimb de experienţă şi know-how, a iniţia contacte noi şi a le intensifica pe cele existente. De asemenea, au convenit să se susţină reciproc în orice proiecte realizate în asociere care ar putea să aibă loc în regiune. Aceasta priveşte, de exemplu, poziţionarea Manroland în Bulgaria şi, de asemenea, susţinerea Manroland pentru industria tipografică bulgară.

 

Al II-lea F.T.B. a indicat importanţa forumului

Toate eforturile iniţiatorilor F.T.B. au fost răsplătite când cea de a II-a întrunire a F.T.B. a fost un real succes, arătând importanţa şi necesitatea iniţiativei pentru industria tipografică din Balcani. Persoanele cu funcţie executivă şi membrii federaţiilor tipografice din Albania, Bulgaria, Grecia, România, Serbia şi Turcia s-au întâlnit pe 14 noiembrie 2007 în Atena, Grecia, exprimând foarte convingător afilierea lor la forum. Gazda a fost Federaţia Elenă de Comunicaţii prin Media Tipărită, sponsorul principal a fost patronul Manroland AG, iar alţi sponsori au fost companiile greceşti Graphics S.A., Mel S.A şi Procarton. Semnarea convenţiei de constituire a Federaţiei Balcanice a fost un punct important pe agenda forumului, ea fiind semnată voluntar şi pentru o perioadă de timp nedefinită. Astfel, federaţiile balcanice din industria tipografică au convenit asupra a cinci puncte de colaborare:
– schimburi regulate de informaţii referitoare la activităţile federaţiilor din industria tipografică;
– susţinere reciprocă în realizarea noilor proiecte regionale de tipărire;
– schimb de experienţă şi know-how la întrunirile regulate, contacte noi şi întărirea celor existente cu parteneri din regiune;
– reprezentarea intereselor membrilor F.T.B. în iniţiative europene şi internaţionale;
– susţinere reciprocă în timpul expoziţiilor şi târgurilor tipografice locale şi internaţionale.

Pe data de 14 noiembrie 2007, Acordul de Constituire a Federaţiilor Balcanice a fost semnat de Federaţia Tipografică Albaneză, Uniunea Industriei Tipografice din Bulgaria, Federaţia Elenă a Mediei Tipărite, Asociaţia Tipografică Transilvăneană, Uniunea Tipografică Sârbă şi Federaţia Tipografică Turcă BASEV. Trei săptămâni mai târziu, pe 5 decembrie, Federaţia Tipografică din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a semnat de asemenea Acordul. Pe 15 noiembrie 2007 oaspeţii străini au avut posibilitatea să viziteze sediul Haidemenos S.A. de lângă Atena, unde au văzut în producţie noul Lithoman IV, bob lung, 48 de pagini.

 

Industria tipografică balcanică s-a întâlnit la Manroland

În timpul Drupa, Manroland a invitat un grup de aproximativ 120 de reprezentanţi de la companiile tipografice din regiunea Balcanilor la standul ei de la expoziţia din Düsseldorf de pe 31 mai 2008 pentru un schimb de opinii. Întrunirea s-a concentrat pe tendinţele şi perspectivele din industria tipografică şi de media, alte obiective importante ale F.T.B., Drupa fiind stabilirea de noi contacte, comunicarea
de cunoştinţe şi schimbul de experienţă. În plus, vizitatorilor din Balcani le-a fost prezentată maşina Roland 700 HiPrint. Lista ţărilor care au participat a fost lungă, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, România, Serbia, Slovenia, Turcia şi Ungaria acceptând invitaţia Manroland.

%newline%

Al III-lea F.T.B. a avut loc la Istanbul

Cel de al III-lea F.T.B. a avut loc pe 23 octombrie 2008 la Muzeul Industrial Rahmi Koc de la Istanbul. Mai mult de 80 de specialişti, experţi şi manageri din federaţiile tipografilor şi companii tipografice din
Bulgaria, Grecia, România, Serbia, Turcia şi Ungaria au luat parte la forum. BASEV, Fundaţia Educaţională pentru Industria Tipografică a Turciei, MAN Ferrostaal A.S. Turcia şi Manroland AG Germania au fost gazdele acestui forum. Intenţia principală a fost de a fi discutate tendinţele viitoare în industria tipografică şi media, perspectivele de viitor, dar şi de a începe un program pentru activităţi asociate şi suport mutual cu asistenţa Manroland AG. Oratorii implicaţi în industrie de la Manroland AG, Intergraf şi unele companii turce au susţinut prezentări sub motoul evenimentului „Dezvoltarea industriei tipografice europene şi noi şanse şi provocări pentru regiunea Balcanilor”.
Rossitza Velkova, coordonatoare a F.B.A.T., a prezentat sigla nouă a forumului şi o scurtă informare referitoare la toţi membrii federaţiilor şi activităţile din ţările lor. Tot ea a indicat unele subiecte specifice pentru activităţile de colaborare mutuală ale F.B.A.T.: publicarea unui newsletter pentru forum, organizarea unor întruniri pentru reprezentanţii presei de specialitate, stabilirea de contacte cu şcolile tehnice şi universităţile de ştiinţe aplicate din ţările balcanice şi din Germania, susţinerea reciprocă în participarea la programe educaţionale şi de altă natură ale Uniunii Europene (U.E.).
Thomas Hauser, vicepreşedinte Departament de Marketing şi Comunicaţii din Manroland AG, a prezentat Perspectiva activităţii tipografice 2020, dând o vedere de ansamblu a industriilor tipografice europeană şi balcanică. Kemal Özkirim, director marketing la Kartonsan, a făcut o informare despre piaţa cartonului din Turcia. În discursul ei, „Competitivitatea în industria grafică europeană – Situaţia curentă şi acţiuni viitoare la nivel U.E.”, Beatrice Klose, secretar general Intergraf, a analizat situaţia economică generală a Europei şi a prezentat date şi cifre interesante despre industria tipografică europeană. De la forumul Drupa din 2008 ţările membre ale F.T.B. au ajuns la 11: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, România, Serbia, Slovenia, Turcia şi Ungaria.

 

Al IV-lea F.T.B. va avea loc în toamnă la Bucureşti

Un alt fapt foarte important de amintit, mai ales pentru domeniul poligrafic din ţara noastră, este acela că întâlnirea celui de al IV-lea Forum Tipografic Balcanic aflat sub patronajul Manroland AG va avea loc pe data de 22 şi 23 octombrie 2009 în Bucureşti, România. Motoul evenimentului va fi „Creşterea inovativă în tipografia cu alimentare cu coli şi tip webfed”. Sunt invitaţi să participe manageri şi membri ai federaţiilor tipografice naţionale din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, România, Serbia, Slovenia şi Turcia; specialişti, experţi şi manageri din industria tipografică românească; clienţi Manroland ca şi reprezentanţi ai facultăţilor şi universităţilor de arte grafice din Balcani şi Germania, presa de specialitate din Balcani, presa locală, oaspeţi de la federaţiile tipografice din Rusia şi Ucraina.

Similar Posts:

20 recommended
comments icon0 comments
0 notes
484 views
bookmark icon

Write a comment...