Default

Ora Pământului a stins luminile din tipografii!

• Bookmarks: 3518


Când milioane de oameni din toată lumea spun într-un glas „Sunt o persoa­nă responsabilă”, mesajul este mai puternic şi ajun­ge mai departe, schimbă moduri de a gândi şi com­portamente. Toţi suntem afectaţi de încălzirea glo­bală şi de aceea trebuie să acţionăm împreună.

În ultimii ani, fiecare vară a fost apre­ciată de specialişti ca fiind cea mai toridă de când se fac înregistrări meteorologice, această tendinţă urmând să continue. Fiecare iarnă din ultimii ani a pendulat între căldură nefirească şi frig. La poli, grosimea medie a gheţurilor a scăzut cu 40% în perioada 1993-1997 faţă de 1958-1976. Se estimează că banchiza arc­tică se va topi complet vara începând din anul 2013, observaţiile din satelit făcute în 2007 arătând o tendinţă de scădere a suprafeţei banchizei cu 20% pe an. Din această cauză urşii polari sunt în pericol de dispariţie.
Atmosfera devine din ce în ce mai poluată, iar capacitatea ei de refacere este tot mai scăzută din cauza faptului că suprafaţa împădurită a Terrei se micşorează de la an la an. Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă este comparabil cu cel din urmă cu 20 de milioane de ani. Deşi omenirea nu poate gestiona efectul de seră generat de imensele cantităţi de dioxid de carbon pe care le deversează în aer, este ameninţată de eliberarea a circa 70 de miliarde de tone de metan prin topirea gheţarilor şi a permafrostului din Siberia. Metanul generează un efect de seră de circa trei ori mai puternic decât dioxidul de carbon (la volume egale).

Lupta nu este pierdută din start
Pe termen lung, în condiţiile în care tendinţa de încălzire globală se păstrează, se estimează că se va opri definitiv termosi­fonul salin (un fenomen de circulaţie glo­bală a apelor oceanice care face ca Europa nordică să aibă o climă mai blândă decât alte regiuni de la aceeaşi latitudine).

Sce­nariile strategilor americani iau în calcul faptul că în viitor, în Europa va începe o eră glaciară. Până şi cele mai pesimiste modele climatice sunt depăşite şi nu pot prevedea consecinţele actualelor tendinţe peste 30, 50, 100 de ani, deoarece nu iau în calcul efectul de seră al metanului, ritmul de creştere al ţărilor în curs de dezvolta­re ori dinamica, imposibil de determinat, a consumului global de energie.
Pământul se află în cel mai sufocant an din ultimii 650.000 de ani. De această dată, efectul se datorează ac­tivităţii umane. Plătim preţul unei sute de ani de dezvolta­re iresponsabilă. Eforturile pentru remedierea situaţiei trebuie să fie cel puţin egale ca amploare, coordonare şi durată ca şi cele care au ge­nerat situaţia cu care ne con­fruntăm. Va fi nevoie de un efort colectiv de circa 2.000 de miliarde de dolari/an, timp de 30 de ani, doar pentru ca la sfâr­şitul perioadei respective tendinţa de în­călzire globală să fie stopată. Din păcate, acest efort nu există şi sunt slabe speranţe să se întâmple.
La nivelul marilor puteri se ia în calcul faptul că omenirea nu va reuşi să gestioneze această criză majoră. Totuşi, lupta nu este pierdută din start, iar viaţa pe Terra depinde de fiecare dintre noi. Pentru ca situaţia să se schimbe, pentru ca lumea să se schimbe, trebuie să începem cu noi înşine. Este nevoie de consecvenţă, disci­plină, obiceiuri sănătoase de consum. La sfârşitul fiecărei zile vom şti dacă am în­vins inerţia şi nepăsarea sau dacă am fost învinşi. Este lupta noastră, a tuturor!

Am convins câteva tipografii importante
A început în martie 2007 cu poziţia simbo­lică a oraşului Sydney şi s-a transformat în scurt timp într-o acţiune fără precedent în istoria umanităţii, fiind un semnal împotriva încălzirii globale. Sâmbătă, 28 martie 2009, între orele 20:30 şi 21:30, românii s-au alăturat celor 1.000 de oraşe de pe glob şi celor un miliard de pământeni care au sărbătorit Ora Pământului. Mai exact au stins lumina şi au scos din priză tot ceea ce nu era necesar. În România, acest demers a fost început anul trecut, în 2009 semnalul împotriva încălzirii globale fiind susţinut chiar şi de către instituţii publice şi companii autohtone.
Demn de reţinut este că ţara noastră este singura din lume unde a fost creat un web-site (www.OraPamantului.ro) destinat ex­clusiv promovării şi coordonării acestor acţiuni la nivel naţional. Reinvent Consul­ting, promotorul acestui proiect, a demarat în acest an Campania 100, încercând să determine cel puţin 100 de instituţii de stat, companii private sau alţi consumatori mari de energie să susţină acţiunea prin stingerea luminii timp de o oră. În cadrul Campaniei a fost abordate o serie ­de instituţii publice din administraţie şi cultură, precum şi companii private din domeniul tehnologiei, echipamentelor electrice şi electrocasnice, auto, dar şi ho­teluri, restaurante, cafenele etc.
Pentru că noi, echipa Print Magazin, sus­ţinem dezvoltarea durabilă şi tot ceea ce ţine de reciclare şi economisire de ener­gie, aşa cum am demonstrat în numărul pilot când am avut coperţi din hârtie re­ciclată, ne-am implicat şi în acest demers civic. Astfel, am provocat cât mai multe companii din domeniu să ni se alăture prin stingerea luminii şi prin oprirea alimentării cu ener­gie electrică a echipamente­lor şi a maşinilor, reuşind să convingem câteva tipografii importante: Sothis Print, Coprint, Mega Press, EDS şi RH Printing. Mai mult decât atât, în cel mai scurt timp vom trece la tipărirea revis­tei Print Magazin pe hârtie reciclată.
„În toate cele trei tipografii pe care le avem (Bucureşti, Cluj Napoca şi Timişoara), am programat producţia ast­fel încât să avem o pauză teh­nologică sâmbătă, 29 martie 2009, între orele 20:30 si 21:30. Susţinem astfel de iniţiative pentru că încercăm să economisim energie în fiecare zi şi să folosim hârtie reciclată la cât mai multe lu­crări. Trebuie să avem grijă de planetă”, ne-a mărturisit Radu Niţă, director general Coprint. La rândul ei, conducerea tipo­grafiei Mega Press a hotărât întreruperea activităţii pentru 24 de ore, începând de sâmbătă, 29 martie 2009, ora 14:00, până duminică, 30 martie 2009, ora 14:00.

Similar Posts:

3 recommended
comments icon0 comments
0 notes
518 views
bookmark icon

Write a comment...