Default

Prizonierii secundelor

• Bookmarks: 3710


Ceea ce deosebeşte în mod fundamental Timpul de celelalte resurse necesare îndeplinirii scopurilor noastre zilnice este imposibilitatea absolută de stocare a acestuia.

Trăim într-o perioadă caracterizată prin schimbări. Schimbări rapide şi, de cele mai multe ori, imprevizibile. De cele mai multe ori, ni se pare că nu există suficient timp pentru a duce la bun sfârşit tot ceea ce ne-am propus. În vreme ce mulţi dintre oameni percep această perioadă ca pe una plină de confuzie, anxietate şi de pierdere a controlului, alţii o consideră extrem de clară, cu oportunităţi de afaceri deosebite, o perioadă „provocatoare”.

Dacă toate celelalte resurse implicate în desfăşurarea activităţilor curente pot fi înmagazinate, până în prezent nici una dintre tehnologiile existente nu ne permite realizarea acestui lucru în ceea ce priveşte timpul. Tocmai pentru că timpul reprezintă cea mai preţioasă – şi totodată cea mai scumpă – dintre resursele de care putem dispune la un moment dat pentru atingerea obiectivelor propuse, de-a lungul vremii s-au căutat metode şi soluţii pentru gestionarea optimă a sa.

Specialiştii în domeniul ştiinţelor managementului au elaborat şi au pus în practică diverse concepte cu ajutorul cărora managementul timpului a devenit astăzi o importantă unealtă de lucru în activităţile de zi cu zi. Prin intermediul acestui concept se realizează importante economii de timp, fapt care este în măsură să îmbunătăţească în mod evident randamentul activităţilor noastre zilnice.

În esenţă, managementul timpului reprezintă un concept teoretic cu pronunţate accente practice, un instrument de lucru extrem de eficient aflat la îndemâna fiecăruia dintre noi. Ierarhizarea obiectivelor şi sarcinilor, stabilirea priorităţilor de îndeplinire a acestora, alcătuirea balanţei de timp alocat activităţilor în funcţie de importanţa şi urgenţa fiecăreia, urmărirea îndeplinirii obiectivelor planificate în funcţie de termenele intermediare stabilite pentru fiecare dintre ele sunt doar câteva dintre instrumentele şi metodele de care dispun atât specialiştii din diverse domenii de activitate, cât şi marele public.

Managementul timpului ne permite, în egală măsură, să deţinem controlul asupra sarcinilor şi activităţilor zilnice, să avem performanţe ridicate utilizând un minim de resurse, să petrecem momente relaxate împreună cu familia sau să ne ocupăm de hobby-urile noastre.

La nivel organizaţional, un management eficient al timpului poate duce la obţinerea unor performanţe ridicate, la creşterea profitului şi la echilibrarea fluxului de activităţi. Totodată, poate reduce conflictele organizaţionale şi poate deveni un factor de motivare pentru angajaţi.

Abilitatea de a controla timpul avut la dispoziţie, de a rezolva toate sarcinile în termen are un efect pozitiv puternic asupra performanţelor noastre.

Astfel contextualizat, timpul devine principala resursă a cărei gestionare vizează direct modul în care percepem însăşi calitatea vieţii pe care o trăim.

Similar Posts:

3 recommended
comments icon0 comments
0 notes
710 views
bookmark icon

Write a comment...