Eveniment

Producția publicitară are o nouă asociație

• Bookmarks: 21910


Prin inițiativa companiilor Euroneon, Electra Adv. și Ivacompany, pe 6 octombrie a luat ființă în mod oficial Asociația Română a Fabricanților de Semne Luminoase. Asociația este persoană juridică independentă cu drept privat, non-guvernamentală și non-profit. A.R.F.S.L. a fost înființată de trei membri fondatori al căror principal obiectiv a fost crearea unei entități care să reprezinte exclusiv fabricanții de semne luminoase. În urma întâlnirii din București, desfășurată pe 31 octombrie, numărul membrilor s-a lărgit, ajungând la șapte persoane. Pe lângă obiectivul mai sus amintit, această asociație profesională își propune să sprijine interesele membrilor săi în negocieri, dispute și discuții cu autoritățile locale și guvernamentale din România sau alte organizații cu care ar putea interacționa în timp. Asociația a aderat deja la Federația Europeană a Fabricanților de Reclame Luminoase, unde România era reprezentată de Euroneon din 1999.

“Asociația va aborda relația cu membrii săi în concordanță cu statutul său și într-un mod foarte diferit față de celelalte asociații din industria publicitară din Romania.” Dan Pârșan, președinte A.R.F.S.L.

Pe larg, statutul A.R.F.S.L. prevede:

  Promovarea unui înalt standard de calitate intern între membrii asociaţiei
  Acordarea de suport logistic şi sprijin legal membrilor asociaţiei în derularea activităţilor lor economice
  Acţiuni în scopul protecţiei proprietăţii intelectuale a membrilor asociaţiei în concordanţă cu legislaţia naţională
  Implementarea reglementărilor şi normativelor naționale și europene sub incidența cărora îşi desfăşoară activitatea fabricanţii de semne luminoase din interiorul asociației, în raport cu specificul industriei publicitare
  Promovarea și instituirea prin reguli clare a unui cod de bune practici comerciale între fabricanții de semne luminoase, membrii asociației și clientul final
  Stabilirea unor standarde minimale, recomandate membrilor asociaţiei, referitor la calitatea materialelor folosite, tehnologiile de know-how şi produsele finite, conform reglementărilor europene sau internaționale în domeniul fabricării și instalării semnelor luminoase
  Participarea la acţiuni şi întâlniri internaţionale dedicate activităţii de profil, colaborarea cu alte asociaţii similare din străinătate
  Organizarea de cursuri de pregătire şi întâlniri periodice de perfecţionare a formării profesionale a angajaţilor membrilor asociaţiei
  Iniţierea de acţiuni judiciare împotriva tuturor activităţilor sau acţiunilor care pot prejudicia industria publicitară sau pot crea efecte adverse branşei fabricanţilor de semne luminoase
  Întocmirea de propuneri şi observaţii, precum şi transmiterea lor către organele competente legal să elaboreze normativele tehnice şi legislative pentru derularea activităţii fabricanţilor de semne luminoase.

Potrivit statutului, asociația va cuprinde membri fondatori, membri, membri asociaţi, membri de onoare, consultanţi sau colaboratori. Membru poate deveni orice societate comercială din Romania cu activitate de proiectare, instalare și fabricare a semnelor luminoase publicitare. A.R.F.S.L. le rezervă firmelor importatoare de materiale aferente producției de semne luminoase statutul de membru asociat, numai în anumite condiții prevăzute de statut. Potrivit reprezentanțior asociației, cotizația anuală va include, printe altele, un abonament anual la o revistă americană de specialitate, posibilitatea de a trimite angajați la cursurile de perfecționare din Europa, precum și invitații și bonusuri la expoziții europene.

Cei interesați pot solicita mai multe informații la: arfsl.romania@gmail.com

Similar Posts:

21 recommended
comments icon0 comments
0 notes
910 views
bookmark icon

Write a comment...