Analiza

Toate drumurile duc către designul interior

• Bookmarks: 25539


În cadrul prezentării pe care a susținut-o în cadrul evenimentelor desfășurate sub umbrela Creative Corner la FESPA 2013, Jos Bastiaans, director al Print Unlimited, a punctat în repetate rânduri o previziune asupra căreia se pare că nu planează prea multe incertitudini: printul digital pe textile este nișa cu cel mai mare potențial de creștere în industria imprimării în format mare. Acesta seduce, mai nou, moda și designul interior.

textile

Cifre cu potențial
Potențialul uriaș de expansiune al printului digital vine și din gama generoasă a tipurilor de aplicații posibile, care nu se mai limitează doar la semnalistică. Designul interior și moda deschid uși către zone de specia­lizare explorate sporadic până acum. Un studiu din 2010 arăta că printurile pentru display-uri publi­citare păstrează cea mai mare pondere în gama de aplicații a imprimării digitale a textilelor, iar segmentul dedicat modei și designului interior acoperea, la momentul respectiv, 16% din plaja aplicațiilor. Acela era însă doar începutul. Previziu­nile pentru 2014 indică o creștere dramatică a aplicațiilor din categoria designului interior și modei, procentul estimat fiind de 32% din totalul aplicațiilor de imprima­re digitală pe textile. Consistența nivelului de creștere este justificată de mutațiile tehnologice survenite în 2011, când au fost lansate echi­pamente capabile să imprime 5000mp/oră, folosind un volum redus de cerneală comparativ cu generațiile anterioare de imprimante. Bene­ficii transpuse pozitiv în realitatea imediată a producătorilor prin timp rapid de execuție și un nivel mulțumitor de profi­tabilitate.

Dincolo de stimulentul tehnologic, aplicațiile din zona designului interior și modei au fost ajutate și de oportunitățile de a personaliza orice produ­se, fără constrângeri de volum, buget sau limitare creativă.

Câteva diferențe
Till Schütte, reprezentant al Coca-Cola, a punctat în prezentarea susținută la Fespa 2013, un paradox ce surprinde foarte bine felul în care a evoluat industria imprimării: “Revoluția industrială a adus beneficii inestima­bile. Produse foarte dezi­rabile au putut fi produse în masă, iar acest lucru a fost ca o mană cerească pentru profilul piețelor de atunci. Era firesc ca așteptările consumatori­lor să se modifice însă în timp și să apară o stare de suprasaturație. Ace­asta a condus la nevoia produselor personalizate, capabile să umple golul neajunsurilor și limitărilor producției de serie.” Acest tip de așteptare nu a fost însă ușor de împlinit. Alternativele la producția de masă nu se ridicau un nivel de performanță comparabil cu mijloacele consacrate în producția de serie. Costurile erau neprietenoase, iar constanța standardelor de calitate era dificil de controlat. A fost nevoie de timp pentru a rezolva aceste neajunsuri, însă ele sunt acum probleme rezolvate. Printul digital a furnizat cele mai corecte răspunsuri. Deși, la înce­put, rezultatele pe care le furniza nu erau compa­rabile cu cele ale tehno­logiei serigrafice la nivelul intensității și acurateții cromatice, demersurile de cercetare au insistat până la găsirea unor soluții ce au surclasat-o pe cea din urmă. Concret, astăzi a devenit mult mai fezabil și convenabil la nivelul costurilor să personalizezi textilele folosind printul digital, comparativ cu serigrafia, mult mai greoaie, scumpă și înceată. Trebuie menționate însă câteva diferențe hotărâtoare în­tre abordarea proiectelor de semnalistică și cea a aplicațiilor de design inte­rior. Ele operează în mod diferit și trebuie tratate ca atare. Dacă în cazul unui proiect de semnalistică furnizorul de servicii de imprimare trebuie să țină cont prioritar de soluționarea volumului în intervalul de timp impus, în cazul aplicațiilor de design interior, hotărător este atributul non nego­ciabil al nivelului de calita­te. Cu alte cuvinte, printul trebuie să fie perfect pentru a putea fi vândut, lucru nu neapărat obli­gatoriu în proiectele de semnalistică. Designerul vine cu o cerere specifică, de regulă un proiect pe care-l gestionează pentru un retailer sau un brand. Ceea ce-l interesează în mod special este dacă furnizorul va fi capabil să gestioneze volume varia­bile de lucru pentru care să mențină o constanță a calității. Inițial, va cere o mostră care să ilustre­ze cu acuratețe toate impunerile de culoare, contrast și luminozitate pe care le-a solicitat. Dacă rezultatul livrat este în acord cu cerințele sale, va înainta o cerere fermă pentru un volum mai mare, rezervându-și prin contract dreptul de a refuza recepționarea lucrării în situația în care apar derapaje de la standardele de calitate pe care le-a impus inițial. Este așadar un teritoriu foarte riscant pentru furnizorii de servicii de imprimare, care trebuie să garanteze aceeași calitate, indiferent de volumul implicat. Calibra­rea corectă și întreținerea echipamentelor sunt condiții care nu pot fi eludate de cei care doresc să se afir­me în această nișă.

textile01

Alți clienți, alte tratamente
Marjele de profit în zona imprimării digitale pe textile sunt destul de mari. Principalii factori de influențare sunt costurile cu energia și forța de muncă, fluctuațiile ace­stora fiind destul de mari de la furnizor la furnizor, lucru care îi îndeamnă pe clienți să prospecteze meticulos piața în căutarea celui mai convenabil preț, dar și a celor mai performante servicii. Nivelul de performanță al serviciilor se măsoară diferit în specializarea în imprimare pentru aplicații de design interior, comparativ cu cea a semnalisticii. Furnizorul are de-a face cu două categorii de clienți, pe care trebuie să le abordeze uneori simultan: designerul și clientul final. Designerul vine de obicei cu cererea și negociază termenii de calitate. Clientul final intră apoi în scenă, punctând ter­menii contractuali ai tarifului, termenului de livrare și altor cerințe suplimentare, precum asigurarea montajului sau a altor servicii de logistică, ce presupun colaborarea cu alți furnizori pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului în cauză. De obicei, proiectele de design interior presupun un nivel ridicat de personalizare a serviciilor și acest aspect nu ia în calcul doar posibilitățile generoase ale printului digital, ci și disponibilitatea furnizoru­lui de a se implica în proiecte ce nu mai țin doar de livrarea unui print, ci mai ales de flexi­bilitatea logistică și abordarea deschisă și creativă a relațiilor cu clienții, în special a celor finali.

Cerințele clienților pentru aplicații de design interior sunt mult mai solicitante decât a celor din nișa semnalisticii. Inspirați de verva creativă ce se manifestă în decorațiunile interioare și este propagată intens și popularizată prin mijloacele media, de la reviste, website-uri dedicate și emisiu­ni TV, clienții finali își doresc să materializeze, la costuri decente, idei creative care să le personalizeze spațiile domestice și cele de lucru. Designerii au intuit din vreme acest trend și s-au raliat lui prin soluții de amenajare care îndrăznesc din ce în ce mai mult. Spitalele private încep să arate ca hotelurile, spațiile de birouri transcend către atmosfera domestică, iar restaurantele exhibă stiluri de amenajare ce le transformă în spații socio-culturale. Spațiile sunt transfigurate prin supor­tul soluțiilor tehnologice care au lăsat clienții să înțeleagă că pot transforma nelimitat suprafețele prin orice culoare, textură sau imagine. Oportu­nitatea este așadar imensă pentru furnizorii de servicii de imprimare digitală, însă afir­marea în această specializare nu este atât de simplă pe cât ar putea părea la prima vede­re. Deși premisele de creștere sunt mai mult decât favorabi­le, fructificarea oportunităților nu se va întâmpla de la sine. Vorbim totuși despre o piață încă tânără, care cere mult efort și determinare pentru articularea unui business solid.

În primul rând, plaja clienților diferă dramatic față de cea cu care sunt familiarizați furni­zorii de print digital pentru aplicații în semnalistică. Fac­torii de decizie provin în prin­cipal din rândul arhitecților, designerilor de interior și brand managerilor, catego­rii profesionale nu foarte la îndemână de abordat de pe o poziție anonimă în zona ser­viciilor pe care ei le solicită în mod curent. Cea mai potrivită metodă de a ajunge la acești posibili interlocutori este desemnarea unei persoane angajate special pentru a iniția contacte cu aceștia prin intermediul întâlnirilor directe și a evenimentelor deschise. Existența unui website com­plet la nivel de completitudine și actualitate a informațiilor este esențială. Distribuirea de mostre create în acord cu specificul destinatarului este o strategie care nu dă greș niciodată. Dacă mostrele ajung la un arhitect și ele îi spun o poveste pe placul său, mai devreme sau mai târziu va deveni client, mai ales dacă demersul de promovare al furnizorului îl va inspira să pună pe hârtie idei noi. Entuziasmul și creativitatea, acestea ar trebui să fie cele două stări pe care furnizo­rul de servicii de imprimare ar trebui să fie capabil să le creeze într-un potențial client pentru ca acesta să-I bată la ușă cu cereri concrete. Al doilea mare secret al reușitei în această specializare stă în capacitatea de integrare a serviciului oferit într-un cadru logistic mai larg. Asocierea cu alte tipuri de producători sau dezvoltarea unui departament de producție inhouse care să furnizeze servicii dincolo de imprimarea propriu-zisă, este un atu însemnat în ochii unui arhitect sau designer, care preferă o entitate capabilă să ofere răspunsuri complete, nu fragmente disparate de servicii.

Nu există coșmar mai cumplit pentru un designer ca drumu­rile și întâlnirile numeroase pe care este obligat să le parcurgă pentru a-și aduce ideea cât mai aproape de conceptul de pe hârtie. Cu cât are de-a face cu mai mulți fur­nizori, cu cât ideea sa pierde din formula creativă inițială, prin negocierile soluțiilor de implementare cu toți furnizo­rii implicați și punerea lor în acord pentru obținerea celui mai fericit rezultat. Un fur­nizor capabil să răspundă la toate întrebările designerului, dincolo de faza propriu zisă a imprimării, este partenerul ideal pentru cel din urmă, care va simți că-și dă ideea pe mâini bune. Furnizorii de servicii de imprimare digitală care au înțeles acest lucru au câștigat deja un avans serios în fața competitorilor

Similar Posts:

25 recommended
comments icon0 comments
0 notes
539 views
bookmark icon

Write a comment...