Default

Vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc

• Bookmarks: 23515


„Economiseşte resursele naturale! Foloseşte hârtia reciclată! Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc. Sir Peter Scott“, aşa se termină fi ecare mail care vine dinspre compania Antalis România…

Mediul înconjurător este cel mai incendiar subiect al secolului 21 şi fi ecare dintre noi, persoane sau companii, trebuie să-şi asume un rol în acţiunile de protejare a mediului. Cu mulţi ani în urmă, fondatorul unei companii celebre spunea că  „o companie există nu doar ca să facă bani, dacă un grup de persoane există ca şi instituţie, există pentru că pot face ceva împreună, ceea ce nu pot face separat, pot aduce contribuţii societăţii”. Ceea ce trebuie să înţeleagă companiile este că implicându-se în astfel de proiecte, pe lângă îmbunătăţirea imaginii companiei, sunt create şi benefi cii fi nanciare. Poate criza fi nanciară de care se tot vorbeşte aduce şi benefi cii mediului înconjurător şi anume limitarea consumului de resurse.

Antalis România a înţeles să realizeze un proiect „verde” cu proprii angajaţi. Fiecare departament din Antalis a venit în acest proiect cu o idee „verde” şi o soluţie de punere în practică – departamentul de logistică optimizează rutele de transport al produselor reducând astfel emisiile de dioxid de carbon, marketingul realizează acţiuni verzi de promovare, un exemplu ar fi participarea la Crosul Pădurii – celebrând astfel ziua internaţională a mediului, IT-ul reciclează cartuşurile.

Precum piesele de puzzle, aceste idei au fost puse cap la cap şi au avut ca rezultat un proiect care implică acţiuni permanente şi nu doar pentru o săptămână sau o lună. Reciclarea hârtiei, a cartuşele de cerneală sau reducerea consumului de energie sunt doar câţiva piloni ai acestui proiect dedicat exclusiv angajaţilor. Angajamentul companiei de responsabilitate socială nu este numai la stadiul declarativ (pe website-ul companiei www.antalis.ro), ci se dovedeşte a fi pus şi în practică. Ce fac angajaţii? Au înţeles că se poate şi aşa, nu implică niciun efort suplimentar dacă deşeurile de hârtie sunt colectate separat, dacă departamentul de IT reciclează cartuşele, dacă folosesc hârtia reciclată pentru aplicaţiile de birou.

„Toate aceste acţiuni duc nu numai la reducerea consumului de resurse, ci au ca efect şi diminiuarea cheltuielilor operaţionale ale companiei”, ne-a declarat Lorett Mincu, Managing Director Antalis România. „Am încercat să comunicăm şi altora preocuparea noastră pentru mediu şi am introdus o semnătură verde pentru comunicarea prin intermediul e-mail-ului `Economiseşte resursele naturale. Foloseşte hartia reciclată. Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc. Sir Peter Scott`“.

Antalis România a creat un website dedicat educării consumatorului care se vrea a fi „verde” şi produselor verzi care vor fi din ce în ce mai multe şi vor domina portofoliul propriu. Pe www.hartiereciclata.ro apar sfaturi pentru un birou verde, postere eco pentru fi ecare companie care îşi doreşte să fi e „altfel” şi care pot fi personalizate cu un mesaj potrivit. Antalis România recunoaşte şi înţelege preocupările de ordin economic, social, precum şi cele legate de mediul înconjurător. În acest sens, s-a angajat să contribuie prin intermediul activităţii, operaţiunilor şi prin intermediul oamenilor la protejarea mediului. Astfel, compania a iniţiat, în urmă cu câteva luni, procedura de obţinere a certifi catului FSC. Schema de certifi care FSC oferă o strategie de diferenţiere prin etichetarea produsului. De asemenea, clienţii au în acelaşi timp siguranţa că achiziţionarea produselor nu afectează negativ pădurea ca şi ecosistem, nici comunităţile care trăiesc în apropierea pădurii sau care depind de aceasta.

Similar Posts:

23 recommended
comments icon0 comments
0 notes
515 views
bookmark icon

Write a comment...