Tag

#Cătălin ŞERBĂNESCU

Home » Cătălin ŞERBĂNESCU

4 posts
Bookmark?Remove?

Despre AM şi FM …

 - 

Cătălin ȘERBĂNESCU Nu, nu este vorba despre „gamele de frecvenţă” ale radioului, ci despre ceva mult mai apropiat de sectorul nostru de interes, şi anume rasterul. Oricât ar părea de ciudat la prima vedere, între cele două domenii există similitudini mai mari ... More »

Bookmark?Remove?

Despre cerneala tipografică

 - 

Cătălin ŞERBĂNESCU Deşi de multe ori este trecută prea uşor cu vederea, dintre toate elementele participante în procesul tipăririi, cerneala, ca exponent al culorii, este agentul cu cel mai mare impact asupra produsului final. Făcând legătura între mesajul ce ... More »

Bookmark?Remove?

Particularităţi ale expunerii plăcilor termice

 - 

Cătălin ŞERBĂNESCU În acest număr al revistei ne-am propus să atingem din nou subiectul computer-to-plate (CtP), însă, de această dată, vom încerca o altă abordare, şi anume o scurtă trecere în revistă a particularităţilor constructive ale capetelor de expuner... More »