Default

Ce înseamnă „ecologic” ? Solvenţi ecologici ?

• Bookmarks: 14894


Ecologia este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care acestea trăiesc. Cuvântul provine din cuvintele grecești: ecos – casă și logos – știință, adică „știința studierii habitatului”. Ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze) și a sistemelor mixte (ecosisteme). Cu timpul, în a doua jumătate a secolului XX, prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, de ecologie se leagă strâns domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală.

Primul savant care a reliefat principiul interacțiunii în lumea vie a fost Charles Darwin. Acesta a observat că diferitele specii se influențează reciproc prin activitățile lor și că de aceste interacțiuni reciproce depinde succesul unei specii în lupta pentru existență, adică numărul său de supraviețuitori, de urmași. Ideile lui Darwin au fost dezvoltate de zoologul Ernst Haeckel care a fost primul care a formulat termenul de ecologie în anul 1866.

Intrând în lumea tehnologiei serigrafice, putem vorbi de „solvenţi ecologici”? Asocierea celor doi termeni poate fi posibilă?

Caracteristicile care diferenţiază solvenţii ecologici de ceilalţi solvenţi sunt:

Inflamabil sau foarte inflamabil?

Răspunsul este NU                   Iritant sau nociv?

Răspunsul este NU

Periculos pentru mediu?

NU

Răspunsul este NU

În urma unor cercetări, firma germană REMCO a introdus pe piaţă o gamă de „solvenţi ecologici”.

VARIOWASH 2547 este un solvent cu miros slab, utilizat pentru îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic la sfârşitul lucrului. Este un compus biodegradabil şi NU conţine hidrocarburi aromatice şi alifatice, agenţi pe bază de clor şi componente toxice. Punctul de inflamabilitate este de 1020 C şi îndeplineşte toate condiţiile impuse de legislaţia EC pentru prevenirea exploziilor. Este recomandat pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de cerneluri (pe bază de solvent, pe bază de apă, plastisol, UV).

Se utilizează în unităţi de spălare sau echipamente automate şi nu are efecte negative asupra emulsiei şi adezivului, dacă este folosit corect. Folosit în echipamente de spălare, reziduurile pot fi reciclate prin sedimentare, filtrare sau distilare.

VARIOWASH 2907 este un solvent cu miros slab, utilizat pentru îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic la sfârşitul lucrului. Este un compus biodegradabil şi NU conţine hidrocarburi aromatice şi alifatice, agenţi pe bază de clor şi componente toxice. Punctul de inflamabilitate este de 580 C şi are o viteză de evaporare foarte mare. Este recomandat pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de cerneluri (pe bază de solvent, pe bază de apă, plastisol, UV).

Se poate aplica şi manual, dar, în special, se utilizează în unităţi de spălare sau echipamente automate şi nu are efecte negative asupra emulsiei şi adezivului, dacă este folosit corect. Folosit în echipamente de spălare, reziduurile pot fi reciclate prin sedimentare.

VARIOCLEAN 4306 este un solvent cu miros slab, utilizat pentru îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic la sfârşitul lucrului. Este un compus biodegradabil şi NU conţine hidrocarburi aromatice şi alifatice, agenţi pe bază de clor şi componente toxice. Punctul de inflamabilitate este de 1020 C şi are o viteză de evaporare mică. Este recomandat pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de cerneluri (pe bază de solvent, pe bază de apă, plastisol, UV).

Se poate aplica şi manual, dar, în special, se utilizează în unităţi de spălare sau echipamente automate şi nu are efecte negative asupra emulsiei şi adezivului, dacă este folosit corect. Folosit în echipamente de spălare, reziduurile pot fi reciclate prin sedimentare, filtrare sau distilare.

VARIOCLEAN S-4368 este un solvent cu miros foarte slab, utilizat pentru îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic atât în timpul lucrului, cât şi la sfârşitul lucrului. Este un compus biodegradabil şi NU conţine hidrocarburi aromatice şi alifatice, agenţi pe bază de clor şi componente toxice. Punctul de inflamabilitate este de 730 C şi are o viteză de evaporare mică şi VOC mic. Este recomandat pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de cerneluri (pe bază de solvent, pe bază de apă, plastisol, UV).

Se poate aplica şi manual, dar, în special, se utilizează în unităţi de spălare sau echipamente automate şi nu are efecte negative asupra emulsiei şi adezivului, dacă este folosit corect. Folosit în echipamente de spălare, reziduurile pot fi reciclate prin sedimentare, filtrare sau distilare.

VARIOCLEAN 4379 este un solvent cu miros slab utilizat pentru îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic atât în timpul lucrului, cât şi la sfârşitul acestuia. Este un compus biodegradabil şi NU conţine hidrocarburi aromatice și alifatice, agenţi pe bază de clor şi componente toxice. Punctul de inflamabilitate este de 800 C şi are o viteză de evaporare mică și VOC mic. Este recomandat pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de cerneluri (pe bază de solvent, pe bază de apă, plastisol, UV).

Se utilizează în echipamente automate de spălare şi nu are efecte negative asupra emulsiei şi adezivului, dacă este folosit corect. Folosit în echipamente de spălare, reziduurile pot fi reciclate prin sedimentare, filtrare sau distilare.

Îndepărtarea cernelurilor de pe suprafaţa ecranului serigrafic se poate face manual folosind solvenţi convenţionali sau ecologici.

Riscul pentru mediu sau sănătate se diminuează dacă îndepărtarea cernelurilor se face manual în unităţi de curăţare, cu sistem de recirculare şi sedimentare, sau în unităţi de spălare semiautomate sau în unităţi automate, prevăzute cu sistem de sedimentare şi filtrare.

SISTEM DE RECUPERARE AGENŢI IMPURIFICAŢI CU CERNELURI PE BAZĂ DE SOLVENT ŞI UV

Echipamentul necesar constă într-o cuvă de inox pentru spălarea ecranelor serigrafice dotată cu recipient de stocare, agent de curăţare din polipropilenă, perie de curăţare alimentată cu agent de curăţare prin pompare din recipientul de stocare, un recipient pentru sedimentare şi decantare cu ştuţuri pentru evacuarea agentului de curăţare şi nămolului.

             Aditivul pentru sedimentarea şi decantarea agenţilor de curăţare (cu conţinut de cerneluri pe bază de solvent şi UV) se numeşte Varioplus 4095 (lichid). Agentul de curăţare impurificat cu cerneală, este transvazat la sfârşitul zilei (schimbului) în recipientul pentru sedimentare. Se adăugă în recipientul de sedimentare 1-2% aditiv Varioplus 4095. Se omogenizează prin amestecare şi se lasă min 12 ore. După acest interval de timp, soluţia curată poate fi pompată în recipientul de stocare al cuvei de spălare, iar nămolul sedimentar este evacuat şi stocat în vederea predării la firme specializate.

Pentru o eficienţă totală a spălării, agentul de curăţare recuperat se completează cu agent de curăţare proaspăt 1:1.

Procedeul nu poate fi aplicat solvenţilor cu punct de inflamabilitate mai mic de 550 C.

SISTEM DE RECUPERARE AGENŢI CONTAMINAŢI CU CERNELURI PE BAZĂ DE APĂ ŞI PLASTISOL

Echipamentul necesar constă într-o cuvă de inox pentru spălarea ecranelor serigrafice, dotată cu recipient de stocare agent de curăţare din polipropilenă, perie de curăţare alimentată cu agent de curăţare prin pompare din recipientul de stocare şi un recipient pentru sedimentare şi decantare cu ştuţuri pentru evacuarea agentului de curăţare şi nămolului.

            Aditivul pentru flocularea şi sedimentarea agenţilor de curăţare (cu conţinut de cerneluri pe bază de plastic) se numeşte Aquaflock 9092 (pulbere). Acesta se adăugă în proporţie de 1-2%. Timpul necesar pentru sedimentare este de 24 de ore. Recuperarea are un randament de peste 60%. Solventul recuperat este completat cu agent proaspăt în părţi egale.

Procedeul nu poate fi aplicat solvenţilor cu punct de inflamabilitate mai mic de 550 C.

Pornind de la interesul din ce în ce mai mare pentru protejarea mediului înconjurător, EDCG, prin activitatea sa,  și-a propus să orienteze toți clienții spre produse „prietenoase cu mediul”.

Prezentare realizată de Cristina Ungureanu

EDCG srl – Bucureşti pe baza documentaţiei furnizate de REMCO GmbH Germania

Similar Posts:

14 recommended
comments icon0 comments
0 notes
894 views
bookmark icon

Write a comment...