Default

Re-Modelatorii de paradigme

• Bookmarks: 16576


Publicaţiile Business Adviser şi Business Point sunt editate de compania Apulum 94 şi reprezintă platforme de comunicare pentru mediul de afaceri.În evantaiul publicistic general, Business Adviser s-a remarcat ca fiind prima revistă de business care a fost difuzată gratuit. Primul număr a fost lansat pe piaţă în luna iulie a anului 2005. După aproximativ un an, a apărut şi Business Point. Deşi au acelaşi editor, cele două publicaţii au piaţă distinctă şi nu-şi fac concurenţă una-alteia.

Având într-un tiraj de 10.000 de exemplare lunar, tiraj certificat de B.R.A.T. (Biroul Român de Audit al Tirajelor), Business Adviser se adresează, cu precădere, publicului „premium” din zona Capitalei şi a principalelor oraşe ale ţării. Prin analizele pe care le publică sau prin recomandările cu privire la modalităţile în care pot fi eficient gestionate unele afaceri, publicaţia poate fi un important instrument de lucru pentru reprezentanţii top-managementului. Calitatea materialelor editoriale, designul, suportul de imprimare, dar şi o distribuţie atent controlată, sunt câteva dintre argumentele forte prin care revista a convins un număr din ce în ce mai mare de parteneri strategici şi clienţi de publicitate să se alăture acestui proiect, care s-a consolidat şi a crescut firesc, în timp.

Corpul redacţional al revistei este format atât din vechi jurnalişti profesionişti, având o experienţă de peste 10-15 ani în presa scrisă, cât şi din tineri dinamici, talentaţi şi puternic ancoraţi în actualitate, care surprind cu fineţe, dar şi în profunzime, evenimentele definitorii ale sferei economice româneşti şi internaţionale. Prezenţa, în rândurile redactorilor revistei Business Adviser a unui număr însemnat de specialişti din diverse domenii (social, cultural, organizaţional etc.) conferă – prin experienţa şi expertiza lor – un pronunţat caracter profesional şi de noutate articolelor pe care le propun publicului cititor.

Începând din a doua jumătate a anului 2006, soluţiile de comunicare Business Adviser s-au extins prin apariţia publicaţ iei lunare Business Point, tiparită full color, pe hârtie de ziar şi distribuită gratuit tot în Bucureşti şi în principalele oraşe ale ţării. Revista Business Point se adresează, în special, oamenilor din zona middle-managementului, cea care este direct răspunzătoare de punerea în aplicare a deciziilor care vin din partea topmanagementului. De altfel, se ştie că – fără un nivel de mijloc extrem de profesionist, care să ştie să interpreteze deciziile primite de la treapta superioară şi care să ţină legătura cu nivelul executiv al unei companii, cu partea de execuţie explicită, cu specialiştii din laboratoare sau muncitorii din secţie – orice firmă ar putea avea grave probleme de comunicare, dar şi de transpunere în practică a unor dispoziţii esenţiale nu numai pentru dezvoltarea firmei, dar chiar şi pentru supravieţuirea ei pe piaţa de profil, mai ales acum, în aceste vremuri de criză economică financiară!

De aceea, reprezentanţii midlle-managementului au nevoie de informaţii multiple din mediul de afaceri, de o abordare explicită a diverselor tipuri de hotărâri de care ar putea depinde soarta companiei. Toate aceste explicaţii punctuale pot fi găsite
în Business Point! Sunt informaţii de actualitate din sfera comerţului, a investiţiilor, informaţii bancare, imobiliare, Internet şi, nu în ultimul rând, pagini dedicate culturii, destinaţiilor turistice sau petrecerii timpului liber, ca şi componente intrinseci ale succesului în afaceri. Revista Business Point reprezintă o opţiune eficientă pentru comunicarea rapidă cu un număr important de cititori selecţionaţi. Tirajul revistei este triplu faţă de Business Point (30.000 de exemplare lunar, certificate de B.R.A.T.), pentru că şi adresabilitatea este multiplă.

Ca un element definitoriu în diseminarea informaţiei, distribuţia tirajului celor două publicaţii – Business Adviser şi Business Point – se realizează direcţionat, atât prin intermediul unor firme specializate, cât şi prin distribuţie volantă, în sistem segmentat. Revistele ajung pe birourile managerilor companiilor prezente în clasamentele de eficienţă, organizate anual de Camera de Comert şi Industrie a Municipiului Bucureşti, dar şi la managerii care şi-au dovedit deja interesul pentru informaţia economică de calitate, prin dobândirea anterioară a statutului de abonaţi la principalele publicaţii economice din România. De asemenea, publicaţiile Business Adviser şi Business Point sunt distribuite şi în cadrul unor evenimente, târguri sau manifestări expoziţionale de amploare.

Similar Posts:

16 recommended
comments icon0 comments
0 notes
576 views
bookmark icon

Write a comment...