Default

Corecţii de calitate mai rapide (I)

• Bookmarks: 3512


Departe de a se exclude reciproc, creşterea calităţii şi scă­derea timpilor de pregătire sunt perfect compatibile. Controlul calităţii este implementat în circuitul maşinii şi cu ajutorul conexiunilor reţelistice poate reduce drastic nu doar timpul de pregătire a unei lucrări, ci şi timpul în care poate fi efec­tuat controlul calităţii vizuale şi manuale. Mai mult, acestea pot fi cu uşurinţă integrate în procesele automatizate ale tipo­grafiei. Pentru tipografi, alegerea sistemului corect trebuie să fie mai mult decât un criteriu de preţ, criteriul corect fiind cât timp poate fi redus şi câte cheltuieli pot fi economisite în contextul lucrărilor specifice.

Asigurarea calităţii
Clişeul învechit „calitatea este ceea ce doreşte clientul să fie”, nu îşi găseşte locul în ziua de azi când calitatea are la bază certi­ficarea. Calitatea înseamnă mai mult decât proprietăţile dorite sau acceptate de bene­ficiar. În concordanţă cu ISO 9001:2000 calitatea este „totalitatea caracteristicilor sau proprietăţilor unei entităţi relativ la capacitatea de a îndeplini criterii definite şi predeterminate”.

Managementul calităţii (M.C.)
Calitatea trebuie să fie măsurabilă şi repe­tabilă. Clienţii, în special cei din zona am­balajelor, de cele mai multe ori cer dovada calităţii sub forma unui certificat de cali­tate, ceea ce presupune ca managementul tipografiei să fi implementat sistemul de M.C. cu iniţiative concrete pentru respec­tarea standardelor de calitate. Acestea pot fi sub forma unor norme naţionale sau in­ternaţionale, convenţii comerciale, speci­ficaţii ale clienţilor sau norme interne de producţie. M.C. este parte integrantă din procesul de valoare adăugată şi are incor­porat toate informaţiile referitoare la ma­terialele asociate şi la variabilele de pro­ces. Înregistrarea unor cicluri de corecţie şi comenzi de control poate furniza o trasabilitate care se poate dovedi inestimabi­lă în cazul unor reclamaţii ale clienţilor.

Managementul total al calităţii (M.T.C.)
ISO 9000 este o suită generică a standar­delor ce reglează un management operativ al calităţii şi documentaţia asocia­tă, având M.T.C. ca model recomandat. M.T.C. cuprinde absolut toate activităţile operaţionale, dar şi personalul. Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici este conceptul producţiei fără nicio eroa­re. O consecinţă indirectă a acestei carac­teristici este eliminarea perspectivei uma­ne, deoarece oamenii, deşi sunt primii judecători ai calităţii, tot ei sunt şi cea mai mare sursă de erori.
De aceea, automatizarea cu respectarea standardelor autorizate este obiectivul fi­nal pentru îmbunătăţirea multor procese. Conceptul asigurării calităţii şi automati­zarea, ca şi concepte dezvoltate continuu de firme precum K.B.A., suportă integral M.T.C. Cu cât este mai avansat gradul de automatizare şi cu cât sunt mai numeroase filtrele de control implementate, cu atât ne apropiem mai mult de conceptul produc­ţiei fără nicio eroare. În Europa, Fundaţia Europeană pentru Managementul Calită­ţii este adesea folosită ca model cadru de excelenţă pentru acreditările M.T.C. în ra­port cu standardul I.S.O. 9000. Obiectivul principal este concentrat către rezultatele producţiei, către clienţi, dar şi către satis­facţia personalului.
O altă componentă tipică este autoevalu­area ca o comparaţie între performanţe­le corporaţiei şi etalonul pentru sectorul respectiv. De aceea, alegerea maşinii de tipar şi a sistemului de vânzări este cruci­ală. K.B.A. este definit ca etalon în ceea ce priveşte productivitatea şi viteza de pregătire a tiparului, aşa cum a demonstrat la Drupa 2008 când, pe 10 iunie, o maşină Rapida 106 a efectuat 15 lucrări, fiecare având 540 de coli vandabile în 59 min. şi 24 sec. Procesele simultane de pregătire, de exemplu DriveTronic SPC, reduc tim­pul total al unei lucrări la mai puţin de 4 min. Ceea ce este remarcabil, chiar şi la această viteză, sistemele de scanare auto­mată au păstrat calitatea excelentă cu care maşinile Rapida ne-au obişnuit.

Similar Posts:

3 recommended
comments icon0 comments
0 notes
512 views
bookmark icon

Write a comment...