Default

Leadership în secolul 21

• Bookmarks: 18558


Cunoaşte-te pe tine însuţi înseamnă să separi ceea ce eşti şi cine vrei să fii de ceea ce crede lumea că eşti şi vrea să fii. (On Becoming a Leader, Bennis, 1989)

Secolul 21 este marcat de globalizare şi de abandonul vechilor modele de viaţă. Oamenii încep să pună, din ce în ce mai evident, accentul pe cum să-ţi construieşti viaţa, nu cariera. Vremurile loialităţii desăvârşite şi ale supunerii oarbe faţă de organizaţii au apus.

Una dintre cele mai mari dileme ale leadership-ului de secol 21 este răspunsul la întrebarea: „cum pot menţine şi loializa cei mai buni angajaţi ai mei într-un mediu concurenţial şi aflat într-o continuă schimbare?”.

Trecuţi parcă mai ieri prin epocile agriculturii şi mai apoi ale industrializării, ne afl ăm astăzi  în plină epocă de intensificare nemaivăzută a fluxurilor de informaţie. Vă recomand să nu vă ataşaţi însă prea mult de această imagine; mâine vom intra într-o epocă în care creativitatea şi implicarea vor atinge dimensiuni astăzi inimaginabile!

Viteza cu care se schimbă lucrurile este uluitoare. Cuvântul-emblemă al acestui secol este schimbarea. Nici un proces de implementare a vreunui plan nu ajunge la bun sfârşit şi deja bate la uşă o nouă schimbare!!!

Mobilitatea virtuală şi reală, individualizarea culturală, fl exibilizarea minţii, a regulilor şi a contractelor de muncă, continua generare de noi problem reprezintă cadrul în care realitatea evoluează în timp real. Cel mai mare dintre pericolele cu care ne confruntăm este perspectiva ca realitatea din jurul nostru să evolueze mai repede decât înţelegerea noastră asupra realităţii. Este o situaţie de fapt pentru care nu suntem încă pregătiţi mental şi emoţional.

Şi totuşi, în aceste condiţii, liderii secolului 21 reuşesc să dezvolte viziuni pe care mai apoi să le traducă în strategii viabile, să genereze şi să exploateze idei noi, să-şi asume riscul de a inova permanent, să judece realităţi obiective şi să ia decizii, să iniţieze şi să ghideze acţiunea, să faciliteze cooperarea şi să stimuleze  membrii echipei. Schimbările creează situaţii noi şi necunoscute. Noile probleme apărute nu pot fi  rezolvate prin vechile soluţii. Este necesară foarte multă creativitate în fiecare colţişor al organizaţiei pentru a putea gestiona dinamica produsă de schimbările permanente. Leadership-ul secolului 21 se manifestă prin esenţe: liderul alege şi ia decizii răspunzând întrebărilor de tip CE? El creează coerenţă si cooperare răspunzând întrebărilor de tip CUM? Liderul este autentic şi congruent în viziune şi acţiune. Peste toate acestea, însă, liderul generează credibilitate şi inspiră oamenii!

Similar Posts:

18 recommended
comments icon0 comments
0 notes
558 views
bookmark icon

Write a comment...