Stiri

Statul oferă IMM-urilor 85,5 milioane lei pentru implementarea standardelor internaționale

• Bookmarks: 16367


Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM) din cadrul Ministerul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri a lansat astăzi, 28 noiembrie 2011, apelul de proiecte aferent Operațiunii 1.1.1.A2 “Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”, din cadrul POS CCE (Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”). Ghidul a fost aprobat prin Ordinul nr. 3054/25.11.2011 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Conform anunțului, bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 milioane de lei.

Aplicația electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15 decembrie 2011, ora 09.00. Apelul de proiecte va rămâne deschis până pe 28 februarie 2012, ora 16:00.

În acest interval pot fi înscrise și depuse un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate și vor obține un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiectele declarate eligibile și avizate pentru finanțare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

Solicitanți eligibili în cadrul operațiunii sunt:

– Microintreprinderile;

– Întreprinderile mici;

– Întreprinderile mijlocii;

– Societăți cooperative.

Tipurile de proiecte finanțabile sunt:

– Înființarea, modernizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări și etalonări;

– Implementarea și/sau certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 (produselor și/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau de acreditare a laboratoarelor;

– Etichetarea ecologică;

– Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Așa cum se spune în anunțul apelului, valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este de maximum 840.000 lei.

Din punctul de vedere al intensității maxime a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, și de 60% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mijlocii.

Documentația oficială a proiectului poate fi descărcată gratuit de la această adresă.

(Sursă: ASRO)

 

Similar Posts:

16 recommended
comments icon0 comments
0 notes
367 views
bookmark icon

Write a comment...