Stiri

Un vis devine realitate: curs de master în poligrafie, din toamnă

• Bookmarks: 13711


Oficialii Politehnicii din București au anunțat deschiderea perioadei pentru înscrierile la studiile de tip master în tehnologii și sisteme poligrafice luna viitoare. Surse din instituție ne-au transmis că anul acesta va fi vorba de un număr de 20 de locuri susținute de la buget și de un număr nelimitat de cursanți cu taxă. Redăm în continuare prezentarea trimisă din partea UPB. 


Program de studii universitare de masterat

„Tehnologii si Sisteme Poligrafice”

cu începere din anul universitar 2014 – 2015

 

Acest program este organizat în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini și Sisteme de Producție. Este un program de masterat complementar (la înscriere, se acceptă diploma de licență în inginerie sau economie), în domeniul Inginerie Industrială.

 

Obiectivul primordial al acestui masterat este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre tehnologii poligrafice si sisteme moderne de producție din industria poligrafica, inițierea și/sau transformarea afacerilor şi a managementului sub impactul tehnologiilor informaţiei. De asemenea, masteratul are ca obiectiv crearea unor abilitati de lucru utilizând tehnicile, metodele și instrumentele de dezvoltare și realizare a produselor sau serviciilor, în contextul organizațiilor moderne.

 

Exemple de discipline cuprinse în planul de învățământ:

 • Designul produselor poligrafice
 • Machetare computerizata și proiectare artistică asistată de calculator
 • Materiale poligrafice noi
 • Tehnologii (offset, digitale, speciale de imprimare)
 • Utilaje și echipamente poligrafice
 • Optimizarea sistemelor de fabricație poligrafice
 • Antreprenoriat și planul afacerii
 • Managementul proceselor poligrafice

 

Cadrele didactice de specialitate implicate în realizarea planului de învăţământ provin de la:

 • Universitatea POLITEHNICA din București,

– Fac. Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini și Sisteme de Producție,

– Fac. Chimie Aplicată și Știința Materialelor, departamentul Chimie anorganică, chimie fizică și electrochimie

– Fac. Inginerie Aerospațială, departamentul Grafica Inginerească și Design Industrial,

 • Universitatea Tehnică a Moldovei, Fac. Industrie Ușoară, departamentul Design și Tehnologii Poligrafice,
 • Companii româneşti şi străine din domeniul Tehnologiilor și Sistemelor Poligrafice.

Facultatea organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat în perioada:

 • 14-25 iulie 2014, între orele 9.00 – 15.00; pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere;
 • 01-17 septembrie 2014, între orele 9.00 – 15.00.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
 • Certificat de naştere – copie legalizată
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
  • Chitanţa privind plata taxei de înscriere
  • Copie Carte de Identitate

 

Informații privind regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de masterat se pot găsi pe:

 

Responsabil program de masterat: conf. dr. ing. Emilia Bălan

 

Adresa de contact: emilia.balan59@yahoo.com

Similar Posts:

13 recommended
comments icon0 comments
0 notes
711 views
bookmark icon

Write a comment...