Default

P.R.-ul şi universul tipografic

• Bookmarks: 13438


Dacă, acum 10-15 ani, mulţi se raportau încă doar la o piaţă locală, astăzi majoritatea companiilor iau în considerare ofertele la nivel global. Acest lucru are repercusiuni cu atât mai severe cu cât la noi, în loc să existe o coeziune a pieţei româneşti şi o atrac­ţie spre serviciile şi produ­sele noastre, se observă în continuare mai degrabă o viziune depreciativă faţă de acestea.

Mult prea mulţi se orientează în continuare spre „made… oriun­de”, dar nu în România. Efecte­le sunt mai vizibile de când am intrat în Uniunea Europeană şi au dispărut com­plet barierele vamale. Pentru că rămâne, înainte de toate, această orientare spre „made in…” oriunde altundeva decât în România. Aici este vorba, de fapt, despre brandul de ţară. De exemplu, fascinaţia pentru acel „made in Germany”, pentru lucrul bine făcut. Mai este şi acel respect naţional, ca la francezi sau la englezi.
Însă la noi, brandul de ţară lipseşte cu de­săvârşire. Sunt, de altfel, destule cazuri în care branduri româneşti au încercat să se afirme sub denumiri cu sonoritate anglo­saxonă, pentru a se putea impune mai uşor în piaţă. Indiferent de alegerea fiecăruia în acest sens, construirea unui brand se­rios pentru propria afacere rămâne, însă, cu siguranţă, singura cale spre succes. Şi, astăzi, la noi, mai mult decât oriunde.
Nu mai este un secret pentru nimeni că prezenta criză loveşte în mod special în print. Există deja, de anii trecuţi, un atac al informaţiei digitale, începând cu versiunile electronice ale diferitelor publicaţii pentru a termina cu noile dispozitive care fac atât de plăcută lectura cărţilor în ver­siune electronică, chiar dacă deocamdată ele nu sunt operaţionale şi în România. Odată cu criza, lucrurile s-au complicat din cauza faptului că reducerea bugetelor de print loveşte în mod suplimentar toate sectoarele. Şi asta nu doar în România, ci în toată lumea!

Comunicarea convingătoare este esenţială
Sunt diferite publicaţii ce renunţă la ver­siunea tipărită, scade producţia de carte, dar şi de materiale de promovare. Astfel, tipografii importante din toată Europa pornesc în căutarea de clienţi noi, inclusiv în România. Nu mai este vorba doar de ti­pografii din zone învecinate, ci inclusiv din vestul Europei, de exemplu din Germania. Efectul este simplu. Pe o piaţă oricum în restrângere, migrarea unor clienţi către companiile din afară riscă, dacă fenome­nul ia amploare, să ducă cifrele de afacere ale firmelor româneşti care activează în acest domeniu în zona critică…
Tocmai din acest motiv, întărirea imagi­nii de brand este mai importantă decât oricând. Evident, reacţia necesară pe mo­ment priveşte capacitatea de ripostă a ser­viciilor de marketing şi de vânzări. Însă, într-un pas următor, se impune sprijinirea lor prin consolidarea imaginii de brand. În măsura în care diferenţele dintre ofer­te nu devin importante, deciziile depind, înainte de toate, de factori subiectivi. Şi primul dintre ei îl reprezintă locul pe care îl ocupă brandul în mintea noastră.
Dacă la creşterea notorietăţii poate contri­bui într-o măsură apreciabilă advertising­ul, la creşterea încrederii nu ne putem baza decât pe P.R. Această comunicare convingătoare este esenţială pentru fide­lizarea clienţilor existenţi şi pentru a crea climatul în care să poată apărea clienţi noi. Evident, P.R.-ul nu poate avea succes decât dacă brandul însuşi face eforturile necesare pentru a fi competitiv în piaţă, din punct de vedere al calităţii, al preţuri­lor şi, nu în ultimul rând, al seriozităţii cu care îşi asumă obligaţiile contractuale.

P.R.-ul nu trebuie să mintă
Astăzi însă, mai mult ca oricând, front li­ne-ul, modul de a interacţiona cu clientul, începe să joace un rol chiar mai important decât până acum. Pentru că nu mai este vorba doar despre politeţe şi seriozitate ci, din ce în ce mai mult, de abordarea proac­tivă a clientului, de capacitatea de a-i intui cerinţele, abilitatea de a veni în întâmpi­narea lui cu cele mai adecvate soluţii. El nu trebuie doar să găsească ce se aşteptă, ci mult mai mult decât atât. El trebuie să fie surprins de a găsi un partener care îi intuieşte nevoile şi vine în întâmpinarea lui cu soluţii la care nici nu se aşteaptă.
Schimbarea simplei relaţii comerciale în­tr-una partenerială este noua cheie de a atrage şi a fideliza un client. Sunt elemen­te importante care, fiecare în parte, contri­buie la crearea imaginii unui brand. P.R.-­ul trebuie şi poate să le comunice în mod convingător. Dar P.R.-ul nu are voie să le comunice într-un mod mincinos, pentru că atunci va face brandului mai mult rău decât bine. P.R.-ul poate însă informa şi convinge publicul ţintă, sfera potenţialilor clienţi, cu privire la valorile brandului, la oportunităţile pe care le oferă, la avanta­jele pe care le poate obţine clientul dintr-o relaţie partenerială cu acest brand.

P.R.-ul poate asigura un loc special în mintea consumatorului. Poate crea chiar şi acel început de înclinaţie subiectivă care premerge deciziilor emoţionale. Dar, pentru a avea succes, P.R.-ul nu trebuie să mintă. Şi asta pentru că brandul nu are voie să mintă dacă vrea să nu-şi piardă clienţii. Dar acum, în cadrul acestei crize care, în mare măsură, este şi o criză de derută psihologică, orice brand are nevoie, înainte de toate, de un P.R. profesionist, adică sincer, convingător şi eficient.

Similar Posts:

13 recommended
comments icon0 comments
0 notes
438 views
bookmark icon

Write a comment...