Default

Realități și tendințe în industria ambalajelor

• Bookmarks: 22547


Asociația Producătorilor de Ambalaje din România (APRA) a organizat în februarie prima sesiune trimestrială de întâlniri ale membrilor organizației. Ședința APRA a fost urmată de reuniunea Comitetului de Dezvoltare al asociațiilor naționale membre în ECMA – European Carton Makers Association (Asociația Europeană a Fabricanților de Ambalaje din Carton), organizație la care asociația românească este afiliată.

 

Alături de membrii asociației, la întâlnirea APRA au fost invitați să participe, cu statut de observatori, o serie de agenți economici din industria de profil – producători de cutii pliante din București și din alte orașe ale țării, furnizori de echipamente și consumabile, precum și distribuitori de hârtie și carton. Invitații au participat și la sesiunea comună APRA – ECMA premergătoare întâlnirii Comitetului de Dezvoltare ECMA din 20 februarie 2014.

Inițiativa APRA a urmărit stabilirea unui contact direct cu producătorii de ambalaje și furnizorii acestui sector, comunicarea obiectivelor și activităților aflate pe agenda APRA și ECMA și a beneficiilor oferite de apartenența la aceste organizații. Pentru a facilita dialogul între agenții economici din țară și șefii asociațiilor europene din ECMA prezenți la București, APRA a oferit pe 19 februarie 2014 o cină la un restaurant din centrul Capitalei.

La lucrările APRA au participat zece delegați ai membrilor asociației, reprezentând Mayr-Melnhof Packaging România, OP Consulting, Polirom, Printman, Printco, Rhythm & Brands, Sun Chemical Publication Romania și Transilvania Pack & Print. Au răspuns invitației de a participa ca observatori la evenimentele APRA domnii Adrian Murăruș (Paper & Board Alliance), Cătălin Olteanu (Etirom), Károly Rácz (Prosystem Print), Mihai Dospinescu (Hecomin Impex), Sorin Căprioară (Wilkins Packaging Est Europa) și David Istvan, președintele Asociației Tipografilor „Transilvania” (ATT) și director general Disz Tipo. De asemenea, la ședința APRA a luat parte și domnul Christo Ratchev, delegatul Asociației Industriei Tipografice din Bulgaria, organizație invitată să adere la ECMA.

 

România procesează anual un volum de cutii pliante de 20.000 de tone

Tema întâlnirii organizate de APRA s-a focalizat pe reprezentarea intereselor sectorului ambalajelor, concomitent cu asocierea la nivel federativ, alături de ATT și alte organizații, pentru îndeplinirea obiectivelor industriei poligrafice. Prima parte a întâlnirii a debutat prin cuvântul de bun venit adresat participanților de domnul Bogdan Tache, președintele APRA, și evocarea Codului de Conduită ECMA, referitor la normele antitrust care guvernează întâlnirile organizației.

După trecerea în revistă a istoricului, componenței, misiunii și obiectivelor asociației, președintele APRA a expus o scurtă analiză a pieței cutiilor pliante la nivel național, regional și european, precum și a problemelor cu care se confruntă sectorul de profil. Cu acest prilej, oficialul APRA a amintit poziția fruntașă ocupată de România pe piața regională a cutiilor pliante, în special în zona Balcanilor. Din datele interne ale asociației, România procesează anual un volum de cutii pliante estimat la aproximativ 20.000 de tone. Cu toate acestea, țara noastră este departe de performanțele unei alte țări din Europa de Est, precum Polonia, care produce un volum de circa 200.000 de tone de cutii. Bogdan Tache a mai precizat că, în prezent, România nu poate furniza date statistice oficiale cu privire la producția internă de ambalaje din carton (volume, segmente de piață și valoare), punerea la punct a unui mecanism de raportare constituind unul dintre principalele deziderate ale asociației.

Cea mai mare parte a întâlnirii APRA a fost alocată prezentării proiectelor aflate pe agenda organizației și a stadiului acestora. Cu această ocazie, Bogdan Tache a expus acțiunile derulate de asociație în anul 2013, atât în țară, cât și la nivel internațional, alături de ECMA, precum și obiectivele pentru anul în curs. Președintele APRA a amintit planurile pe care organizația și le-a stabilit în luna decembrie a anului 2012, dată la care asociația a fost reactivată după patru ani de relativă inactivitate.

„Membrii fondatori APRA au decis să revitalizeze asociația dintr-o nevoie firească, dictată de realitățile și tendințele care se manifestă în industria ambalajelor, atât local, cât și la nivelul Comunității Europene. Sectorul ambalajelor se află în punctul în care presiunea pieței, a statului și a legislației europene ne poate afecta radical activitatea, acum sau în viitor. Obiectivele APRA pe termen lung vizează nu doar apărarea intereselor agenților economici din domeniu, ci și promovarea pe piața locală a avantajelor pe care le oferă ambalajele din carton. În acest scop, avem în vedere dezvoltarea unor instrumente de promovare și organizarea unor evenimente la nivel național adresate clienților finali”, a afirmat Bogdan Tache.

„În 2013 ne-am concentrat atenția pe polarizarea intereselor agenților economici din sectorul ambalajelor din carton – tipografii sau furnizori – și pe atragerea de noi membri în asociație. În acest sens, reamintesc faptul că activitatea APRA se concentrează pe reprezentarea, la nivel național, a intereselor din sectorul ambalajelor din carton, neexistând obiective care să se suprapună cu cele ale ATT. Platformele noastre sunt complementare și nicidecum concurente. Desfășurându-ne activitatea în jurul tehnologiei poligrafice, este firesc ca APRA și ATT să aibă și obiective convergente, pentru care dorim să colaborăm mult mai strâns. Colaborarea dintre APRA, ATT și asociația care reprezintă sectorul producției publicitare, APIIP, s-a văzut anul trecut, când am inițiat și susținut împreună acțiunile contra taxei de 3% impuse de Administrația Fondului Cultural Național prin OG 51/1998 și Ordinul Ministrului Culturii nr. 2066/2011. Chiar dacă problema nu este încă rezolvată, am demonstrat că industria tipografică își poate apăra interesele pe o singură voce în fața instituțiilor statului”, a accentuat Bogdan Tache.

 

Proiectele internaționale APRA

Referitor la nevoia de coeziune în industria tipografică, Bogdan Tache a spus că apărarea și promovarea intereselor mediului de afaceri din domeniu nu se pot realiza prin pasivitate, ci doar prin solidarizarea agenților economici: „În APRA avem membri care se află într-o concurență acerbă la nivel comercial. Cu toate acestea, avem suficiente motive să colaborăm pentru atingerea obiectivelor comune. Același lucru trebuie să se petreacă și la nivel de ramură. Deja am discutat cu președintele ATT despre cum ne putem uni forțele într-o federație”.

Despre proiectele internaționale ale asociației, Bogdan Tache a amintit implicarea APRA în susținerea acțiunilor derulate de ECMA la nivel european pentru influențarea revizuirii de către Parlamentul European (PE), în luna octombrie a anului 2013, a legislației comunitare ce reglementează produsele din tutun și ambalajele acestora – Tobacco Products Directive (TPD): „Demersurile întreprinse anul trecut de APRA pe lângă instituțiile statului și europarlamentarii români au fost menite să susțină poziția oficială ECMA în privința Directivei Produselor din Tutun. Comisia Europeană (CE) a propus un proiect de modificare radicală a legislației UE pentru produsele din tutun care, dacă ar fi fost adoptat de PE în forma inițială și implementat în țările comunitare, ar fi adus pierderi financiare uriașe atât tipografiilor specializate, cât și bugetelor de stat. În prezent, ambalajele de țigări înglobează o serie de elemente de design și finisare specială foarte greu de reprodus într-o tipografie normală – funcția lor fiind deopotrivă estetică și de protecție împotriva contrafacerii. Proiectul CE propunea standardizarea tuturor formelor și dimensiunilor pachetelor și eliminarea elementelor de finisare specială, ceea ce ar fi permis o explozie a contrafacerilor. Bazate pe argumente tehnico-economice foarte solide, recomandările ECMA apără interesele tipografiilor specializate, care au investit sume enorme în tehnologii sofisticate de tipărire și finisare a ambalajelor de țigări. Din păcate, presa din România a interpretat total eronat votul negativ exprimat de europarlamentarii români pentru Directiva Produselor din Tutun, promovând ideea că românii doresc să încurajeze fumatul”.

Profitând de prezența la reuniunea APRA și de interesul asociației fabricanților de ambalaje pentru susținerea proiectelor de interes comun, președintele ATT a prezentat proiectele strategice pe care asociația sa le-a dezvoltat la scară națională și câteva dintre cele aflate în stadiu de pregătire, dintre care amintim:

– reînființarea comitetului tehnic de standardizare pentru tehnologie grafică (CT382) din cadrul ASRO (Asociația de Standardizare din România), funcțional din februarie 2011. Primul obiectiv îndeplinit de acest organism a fost acceptarea României ca membru permanent în TC130, comitetul corespondent de standardizare pentru tehnologie grafică ce funcționează în cadrul ISO, lucru realizat în primul an de funcționare prin eforturile expertului Dorin Pițigoi, președintele CT382. David Istvan a menționat și principala problemă cu care se confruntă comitetul de standardizare încă de la debut, și anume lipsa fondurilor necesare deplasărilor în străinătate ale reprezentantului României la cele două ședințe de lucru anuale ale experților din TC130, până anul trecut finanțarea fiind asigurată în totalitate și cu mari eforturi din sponsorizările unor membri ai ATT. La începutul acestui an, acțiunea a fost sprijinită financiar și de compania Mayr-Melnhof Packaging România, membră APRA;

– acțiunile ATT pentru reînființarea învățământului universitar cu profil poligrafic, în favoarea căruia asociația tipografilor a făcut demersuri permanente pe lângă instituțiile guvernamentale și mediul academic din România. Potrivit președintelui ATT, anul trecut s-a reușit demararea unui proiect de colaborare cu o facultate din cadrul Universității Politehnica din București, care a acceptat să deschidă o secție de poligrafie în viitorul apropiat, proiect sprijinit și de facultăți de profil din Chișinău și Germania, precum și de fabricanți de echipamente tipografice;

– programul național de calificare a angajaților din industria tipografică, proiect ATT aflat într-o fază avansată de pregătire;

– constituirea Comitetului Sectorial la nivel de ramură, acțiune pentru care se depun eforturi din anul 2009. Îndeplinirea acestui deziderat implică, printre alte condiții impuse de lege, existența unei federații patronale reprezentative la nivel național.

În urma informării făcute de președintele ATT, domnul Bogdan Tache a reafirmat disponibilitatea asociației fabricanților de ambalaje de a sprijini proiectele de interes comun derulate la nivel național. La sfârșitul întâlnirii APRA din 19 februarie 2014, mai mulți reprezentați ai companiilor invitate la lucrările organizației și-au exprimat dorința de a adera la asociație.

 

Directorul executiv ECMA: România este un exemplu de urmat pentru industriile cutiilor din carton din regiune

În dimineața zilei de 20 februarie 2014 a avut loc întâlnirea Comitetului de Dezvoltare ECMA care a început printr-o sesiune comună de lucrări, la care au fost prezenți o parte a membrilor APRA și a invitaților asociației românești, amintindu-i cu acest prilej pe domnii Istvan David și Karoly Racz. Din partea asociațiilor naționale membre în ECMA, la întâlnirea de la București au participat Hans van Schaik, directorul executiv ECMA, Christian Schiffers (asociația Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. din Germania), Olaf Kacperski și Marek Roszak (asociația ECMA Polska din Polonia), Martin Widermann (asociația Verband der Faltschachtelindustrie din Austria), Giorgio Bianchini (asociația Assografici Gifasp din Italia), Rogier Krabbendam (asociația Vouwkarton Platform din Olanda), Jennifer Buhaenko (asociația europeană Pro Carton), Neal Whipp (asociația BPIF Cartons din Marea Britanie), John de Somer și Jan Cardon (asociația ECMABEL din Belgia) și Bogdan Tache, președintele asociației APRA. Lucrările au fost prezidate de domnul Christian Schiffers, președintele Comitetului de Dezvoltare ECMA și șef al asociației germane a fabricanților de cutii pliante, cea mai puternică asociație de profil din Europa.

Pe agenda întâlnirii Comitetului de Dezvoltare ECMA s-au aflat:

– situația normelor europene privitoare la migrarea cernelurilor tipografice prin carton;

– prezentarea de către delegații polonezi a obiectivelor noii asociații ECMA Polska, înființată în toamna anului trecut;

– raportul asupra suportului oferit asociațiilor naționale membre ECMA de către organizația Pro Carton;

– discutarea situației termenelor maxime de plată existente la nivelul industriilor din țările reprezentate în ECMA și adoptarea unei poziții comune la nivel european;

– Directiva Produselor din Tutun adoptată de Parlamentul UE anul trecut;

– situația raportărilor statistice și a informațiilor despre piețele cutiilor din carton din țările ale căror industrii sunt reprezentate în ECMA;

– traducerea documentelor strategice ECMA în limbile țărilor care sunt reprezentate în organizație și dezvoltarea unui instrument de suport pentru departamentele de vânzări (ECMA Sales Toolkit);

– problemele specifice cu care se confruntă asociațiile naționale membre ECMA reprezentate la întâlnirea de la București. În acest context, președinții organizațiilor APRA și ATT le-au expus colegilor europeni situația generată de taxa AFCN de 3% la nivelul industriei poligrafice românești. Atât directorul executiv ECMA, cât și emisarii asociațiilor naționale și-au afirmat întregul suport pentru soluționarea acestui impas;

– detalii privind organizarea congresului ECMA / ProCarton 2014, organizat la Sorrento, Italia, în a doua parte a lunii septembrie.

La sfârșitul întâlnirii din 20 februarie 2014, domnul Hans van Schaik, director executiv ECMA, a explicat care este utilitatea Comitetului de Dezvoltare (ACD), ce funcționează în cadrul organizației: „ECMA este o mare familie care, pe măsură ce se extinde, dorește să ofere o punte de legătură interactivă între asociațiile naționale din întreaga Europă. Aceste întâlniri periodice au rolul de a facilita schimbul de informații și experiențe între asociațiile naționale ale fabricanților de cutii pliante, de a afla problemele cu care se confruntă fiecare industrie și de a indentifica împreună soluții”.

Potrivit domnului Van Schaik, organizarea la București a întâlnirii membrilor APRA și a Comitetului de Dezvoltare ECMA a fost o idee foarte inspirată. „Ne-am bucurat să putem dialoga cu membrii APRA și cu reprezentanții companiilor din domeniu care doresc să adere la asociație. Beneficiile acestei întâlniri sunt reciproce, deopotrivă pentru asociațiile membre ECMA și pentru colegii români. Cu această ocazie am aflat care sunt problemele industriei locale, iar colegii români s-au informat despre cum îi poate sprijini ECMA în rezolvarea acestor probleme și despre temele pe care le avem pe agenda asociației. Implicarea colegilor din România în activitățile ECMA și la nivel local este una lăudabilă și credem că APRA constituie un bun exemplu pentru industriile de profil din regiune”, a concluzionat oficialul organizației europene.

Credit foto: Titi Amzăr/APRA

Articolul complet poate fi citit în varianta tipărită a revistei Print Magazin ediția numărul 47.

Similar Posts:

22 recommended
comments icon0 comments
0 notes
547 views
bookmark icon

Write a comment...