Default

Infopress este prima tipografie din România certificată Fogra

• Bookmarks: 13794


Infopress Group (IPG), companie deţinută de fondul islandez de investiţii “Kvos”, a obţinut certificatul pentru “Process Standard Offset” bazat pe standardul ISO 12647-2, document emis de FOGRA şi BVDM (Federaţia din Industria de Tipar şi Media din Germania). Este o realizare remarcabilă atât în contextul industriei tipografice locale – IPG devenind prima şi singura tipografie din România care obţine acest certificat de prestigiu în domeniul – cât şi internaţional, prin faptul că IPG devine practic a doua tipografie din Europa de Est care îndeplineşte condiţiile acestei certificări.

László Porsche, Managerul Pre-Press al IPG a declarat că „Pentru clienţii noştri, acest certificat este dovada faptului că procesul tehnologic se desfăşoară în concordanţă cu recomandările celor două organizaţii menţionate şi că produsele noastre îndeplinesc cerinţele standardului ISO 12647-2, iar pentru noi respectarea acestor recomandări asigură un proces stabil, fără probleme, cu rezultate reproductibile.”

Pregătirea pentru examenul de certifi care a impus implementarea recomandărilor celor două organizaţii prin modernizarea unor operaţii, introducerea de puncte de control, precum şi instruirea personalului în cadrul unor seminarii, unde au fost prezentate în detaliu unele fenomene si procese ce au loc în timpul tiparului precum şi noutăţile din domeniu. În cursul procesului de certifi care din luna iunie 2009, au fost examinate toate aspectele activităţii legate de tipar, începând cu pregătirea materialelor (expert colour management), realizarea proof-urilor (proof production) şi a formei de tipar (plate making), pregătirea şi reglajul tiparului (print job make-ready) şi producţia de masă (print run).

Potrivit lui Dorin Piţigoi, partener Fogra „PSO este efortul unei echipe de a implementa standardul ISO 12647-2 prin defi nirea unor referinţe pentru fi ecare aspect al producţiei, de la oamenii care participă la acesta până la testarea adecvată şi metode de control, prin care fi ecare nivel al producţiei poate fi  verifi cat şi îndrumat. Cooperarea mea cu Infopress Group are o istorie lungă şi sunt fericit să le înmânez primul certifi cat românesc Fogra/BVDM PSO, care recunoaşte efortul lor de a îmbunătăţi performanţa şi satisfacţia clienţilor.”

Birgir Jonsson, CEO-ul Infopress Group a adăugat: „Faptul că firma noastră a obţinut acum prestigiosul certfi cat Fogra este o confi rmare a ambiţiei noastre de a deveni o companie recunoscută la nivel global, care este de încredere şi transmite continuu calitate pentru toţi clienţii noştri. Personalul bine pregătit şi devotat transmite acum rezultate care sunt la nivelul celor mai buni din industria globală. Vreau să îi mulţumesc echipei noastre şi echipei Fogra, mai ales lui Dorin Piţigoi, pentru efortul şi devotamentul lor în realizarea acestui proiect.”

Obţinerea certifi cării Sistemul de Management Integrat bazat pe standardele SR EN ISO 9001:2001 şi 14001:2005 a fost primul pas în obţinerea unor dovezi obiective prin care Infopress Group dorea să îşi asigure clienţii de valoarea produselor oferite şi de nivelul constant de calitate a execuţiei acestora. Certifi catul PSO completează acel prim pas prin plasarea acelui nivel la standardele cele mai înalte în domeniu..

Surse anonime vehiculează zvonul că o altă tipografie din ţară se pregăteşte pentru a obţine certificarea Fogra/PSO…

Similar Posts:

13 recommended
comments icon0 comments
0 notes
794 views
bookmark icon

Write a comment...