Default

Print Magazin nr.12 – Aprilie 2010

• Bookmarks: 20457


Cineva mă întreba zilele trecute de ce mă chinui atât cu făcutul de reviste, acţiuni de sprijinire a învăţământului tehnic poligrafic sau construirea de asociaţii de specialitate, când aş putea foarte uşor să lucrez, cu mai multe satisfacţii, în domeniul designului sau în producţia tipografică. Este o întrebare la care răspunsul ar fi, poate, tot întrebări.

Cel mai bun răspuns mi l-a oferit un profesionist al domeniului digital, domnul Cătălin Șerbănescu de la Konica-Minolta, care a acceptat să susţină pro-bono o serie de seminarii tehnice la Colegiul Tehnic Media, timp de câteva săptămâni. Citez din memorie: „vine o vreme când trebuie să le dăm şi altora ceea ce am primit de la meserie”… Cuvinte mari pentru un om mai mult decât generos – chiar foarte responsabil, zic eu.

Am acceptat, acum aproape un an, să colaborez la publicaţia pe care astăzi sunt onorat să o conduc din două motive. Primul are legătură cu obiectivele pe termen lung ale revistei, iar cel de-al doilea, cu acel strop de integritate profesională şi moralitate care-l defineşte pe cel care a avut iniţiativa acestei reviste, domnul Relu Liciu. Sunt poate cuvinte mari, ca şi cele declarate de „omul de Minolta”… Cred în ele cu sinceritate!

Încercăm, nu fără eforturi uriaşe, să alcătuim o echipă de redactori profesionişti, specia- lizaţi pe domeniul industriei grafice. Este o muncă enormă, cu rezultate care se arată cu zgârcenie şi cred că alături de alte publicaţii serioase, precum Universign, ne-am asumat o misiune de pionierat în gazetăria de specialitate. Susţin asta cu responsabilitate, chiar dacă voi fi taxat în editoriale agramate, de întreprinzătorii care continuă să trăiască cu impresia că tipăritul cataloagelor de anunţuri este sinonim cu a face jurnalism…

După cum spuneam, încercăm să facem jurnalism de specialitate, asumându-ne şi riscuri- le aferente. O facem cu demnitate şi cu un profund respect pentru cititorii şi advertiserii care ne încredinţează o parte din bugetele lor de media. Cred, însă, că motivul pentru care ne zbatem permanent să creştem calitatea editorială a revistei, este faptul că iubim acest domeniu, cu toate calităţile şi defectele sale. Acesta este şi motivul pentru care am spriji- nit, prin toate mijloacele, acţiunile Colegiului Tehnic Media, constituirea patronatului şi orice altă acţiune în slujba intereselor industriei tipografice. Nu o facem nici din nevoie de PR şi nici pentru vreo altă recompensă. Faptul că există doar o mână de oameni care se implică, în timp ce restul privesc, iarăşi nu contează. Este alegerea fiecăruia.

Un alt lucru pe care ni-l asumăm este cel de a apăra, cu armele editoriale pe care ni le oferă jurnalismul, interesele profesionalismului acestui domeniu. Din această cauză, îmi fac datoria de a lua atitudine public împotriva gestului mizerabil al revistei Lumea Tiparului, de a jigni fără niciun motiv Colegiul Tehnic Media şi acţiunile întreprinse de şcoală. Sunt convins că disperatul domn Hodorogea nu are habar de problemele din învăţământul de profil, nu se implică în găsirea vreunei soluţii, nici nu sprijină financiar vreo acţiune a şcolii și nici nu petrece vreo zi din viaţă alături de profesorii şi elevii acestei instituţii… Despre deontologia profesională, îi amintim cetăţeanului de mai sus, că nu se măsoară în centimetri de reclamă.

Aşa cum iluştrii gazetari ai acestei ţări, precum Caragiale şi alţi mari scriitori, nu se fereau să sancţioneze în scris actele de mârlănie, o fac şi eu: Virgil, pentru ce-ai scris despre Cole- giul Tehnic Media în editorialul broşurii tale, eşti mitocan şi n-ai maniere!… Cât despre mizeriile pe care le-ai scris, referitor la ouăle de pe coperta ediţiei din martie a revistei Print Magazin, te aştept oricând la redacţie să ni le numeri…

Similar Posts:

20 recommended
comments icon0 comments
0 notes
457 views
bookmark icon

Write a comment...