Analiza

Ce se va alege de publicitatea outdoor până în 2016

• Bookmarks: 18385


Publicitatea out-of-home, încetățenită în limbajul industriei sub termenul generic de outdoor a reușit mai mereu să facă față vremurilor, indiferent de mutațiile aduse de trenduri sau de constrângerile economice. Se pare că viitorul apropiat nu-i va confisca acest privilegiu.

Deși în marea familie a outdoor-ului stau încă instrumente de promovare considerate a fi demult depășite, ramura suporturilor imprimate fiind cea mai chestionată chiar din poziția celui mai vechi instrument de promovare, publicitatea ce vorbește consumatorului dincolo de pragul casei nu bate pasul pe loc. Evoluția tehnologică nu a ocolit categoria în discuție, billboard-urile digitale și toată suita de aplicații derivată din ele hrănind nevoia de schimbare la momentul oportun. Multitudinea de soluții nou apărute au ținut această zonă în parametrii limbajului contemporan de promovare, deși nu toate vârfurile de gamă au fost adoptate la scară largă, în special în spațiile ceva mai atașate de trecut prin convingeri conservatoare sau restricții de natură financiară.
În pofida detaliilor mai puțin flatante și a frânelor inerente, statisticile plasează evoluția publicității outdoor pe un trend pronunțat crescător. În 2010, procentul de creștere a fost de 6,4%, în timp ce, în 2011, saltul față de anul anterior s-a situat la 7,9%. Deși ultimii doi ani nu etalează creșteri spectaculoase, ele situându-se chiar sub procentul de creștere al tuturor media de promovare luate laolaltă- de pildă, în 2010, publicitatea outdoor s-a situat cu 0,5% sub nivelul de creștere general înregistrat de toate media de promovare cumulate- previziunile emise pentru intervalul 2012-2016 sună mai mult decât încurajator.

Pentru 2016, încasările globale totale cumulate de media outdoor sunt previzionate a atinge 34 miliarde de euro, față de cele 23 înregistrate în 2011.

Categoria mijloacelor digitale de promovare outdoor va aduce venituri de cca 5 miliarde de euro în 2016, dublându-se față de cifrele înregistrate de-a lungul lui 2011, respectiv 2,3 miliarde de euro. Billboard-urile convenționale și spațiile de promovare plasate în spațiile de tranzit sunt cotate la fel de bine, anticipându-se creșteri de cca 6,8% anual, până în 2016.
În toate aceste calcule, este aproape de la sine înțeles că promotorii evoluției rămân redutele de consum din piețe greu de destabilizat precum cele din SUA, Marea Britanie, Franța și Japonia. Un rol crucial în expansiunea outdoor-ului ca mijloc de promovare revine țărilor cu economii în expansiune, Koreea de Sud, India, China și Philippine fiind noii copii teribili ai paradigmei economice în schimbare. Rolul zonelor economice cu rată de creștere lentă, incluzând aici și arealul est european, rămâne unul insignifiant la scară globală, procentele de fluctuație căpătând semnificație doar în analize locale.
Indiferent de zona vizată și de daturile sau neajunsurile acesteia, câteva aspecte rămîn fixate, aproape la nivel de certitudine, pentru anii viitori ai promovării outdoor. Promovarea outdoor devine accesibilă pentru o categorie mai variată de advertiseri. Atributele pe care le deține prin însăși natura sa și formatele dinamice de ordin nou pe care le pune la dispoziție n-au cum să fie evitate în viitorul strategiilor de promovare ale advertiserilor. Transformarea continuă a spațiilor urbane, în special în zonele cu economii emergente, creează formate integrate inteligent în structura locului, fiind acordate aprioric la tipul de target și trafic. Suprafețele disponibile pentru plasarea de suporturi de promovare outdoor cunosc o creștere accelerată, iar producătorii de tehnologie lucrează la dezvoltarea de produse multi media digitale care să seducă prin aerul de indispensabilitate pe care-l vor emana, încă înainte de a fi propulsate în piață. Flexibilitatea noilor suporturi outdoor este un atribut inerent- de la posibilitatea alternării mesajelor din oră în oră, până la fragmentarea conținutului în funcție de profilul publicului și preferințele acestuia. Evoluția costurilor urmează același trend al flexibilității, noua filosofie arborând manifestul ce își propune să faciliteze legătura între orice tip de marcă și publicul său, oricât de restrâns ar fi acesta. ”Câte ceva pentru fiecare” este promisiunea prin care outdoorul promite să personalizeze campaniile de promovare prin crearea unui dialog real între public și marca ce i se adresează.
Există totuși un punct de analiză ignorat în previziunile lansate pentru următorii patru ani.

Călcâiul lui Achile, în ciuda orizontului promițător de creștere- de altfel foarte bine argumentat matematic și sociologic- rămâne tema neclarificată a instrumentelor exacte de măsurare cu acuratețe a audienței, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din perspectiva feedback-ului calitativ, a percepțiilor reale ale publicului și a efectelor directe sau indirecte ale acestora.

Cât de clarificat se dorește a fi aspectul audienței în calculele furnizorilor de tehnologie, a companiilor ce gestionează spații media outdoor și, în final, chiar și în curțile marilor advertiseri rămâne un subiect cu un parcurs cu siguranță interesant de urmărit. Absența unor tehnici exacte de măsurare creează un aer de convenabilitate deliberat asumată de toate categoriile de participanți implicați în procesul promovării outdoor care rămâne, deocamdată și din fericire pentru mulți, destul de imperturbabil.

Similar Posts:

18 recommended
comments icon0 comments
0 notes
385 views
bookmark icon

Write a comment...